euro yatirim holding - euhol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.487.064,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 60.027,00
 • Finansal Yatırımlar 101,00
 • Ticari Alacaklar 8.566,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.121,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.626.079,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.570.401,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.678,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.554,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 131,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.787.606,00
 • ARA TOPLAM 8.487.064,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 90.944.395,00
 • Finansal Yatırımlar 73.593.243,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 73.433.530,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.943,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.416.815,00
 • Maddi Duran Varlıklar 116.148,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 415,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.793.831,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 99.431.459,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.986.368,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.423.046,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 46.286,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.637,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.649,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.668,00
 • Diğer Borçlar 9.030.446,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.023.965,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.481,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.154,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.154,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 464.768,00
 • ARA TOPLAM 34.986.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.391.429,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 106.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 106.957,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.284.472,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.377.797,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 63.053.662,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.053.662,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 51.502,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.482,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 934.918,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -36.304,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.304,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 692.434,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.240.839,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.614.165,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 99.431.459,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.