FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eyg gmyo - eygyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.421.565.820,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 23.347.737,00
 • Finansal Yatırımlar 48.556.602,00
 • Ticari Alacaklar 55.622.616,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 55.622.616,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 54.361.998,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.457.131,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.904.867,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.175.039.560,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.673.503,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.728,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 44.944.076,00
 • ARA TOPLAM 1.421.565.820,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 503.399.576,00
 • Finansal Yatırımlar 87.974.030,00
 • Ticari Alacaklar 24.486.242,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.486.242,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 290.025,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 290.025,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 233.969.722,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 145.230.683,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.167.495,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 281.379,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.924.965.396,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 623.756.543,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 440.601.229,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 63.623.596,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.639.297,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.984.299,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.406.899,00
 • Diğer Borçlar 2.427.792,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.427.792,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 112.190.208,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.506.819,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.338.619,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 168.200,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 623.756.543,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.730.136,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 133.202.590,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.121.693,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.121.693,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 405.853,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 758.486.679,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.166.478.717,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.166.478.717,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 167.142.771,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.783.433,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -463.682,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -463.682,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -463.682,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 339.276.706,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 225.739.489,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.924.965.396,00