FİNANS

fade gida - fade - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 163.745.980,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.355.922,00
 • Finansal Yatırımlar 27.445.465,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 27.445.465,00
 • Ticari Alacaklar 53.593.847,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 857,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.592.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.286.668,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.286.668,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 33.297.654,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.464.483,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.189.242,00
 • ARA TOPLAM 163.745.980,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 590.085.388,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 515.750.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.393.054,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 753.831.368,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.055.461,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 42.860.737,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.655.266,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.530.222,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 113.378,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.416.844,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.088.820,00
 • Diğer Borçlar 9.110.220,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.995.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.115.220,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 540.578,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.817.309,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 452.309,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 390.309,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 80.055.461,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.893.217,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.833.333,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 100.903,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.008.330,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.008.330,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 94.950.651,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 185.948.678,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 567.882.690,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 567.882.690,00
 • Ödenmiş Sermaye 83.895.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.530.586,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.753.752,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.753.752,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.449.777,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 243.752.988,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 144.500.587,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 753.831.368,00

Kredi Hesaplama