FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

fade gida - fade - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 196.846.578,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.305.460,00
 • Finansal Yatırımlar 18.534.131,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 18.534.131,00
 • Ticari Alacaklar 49.765.755,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.157,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.763.598,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.027.837,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.027.837,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 57.636.846,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.684.627,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.816.870,00
 • ARA TOPLAM 196.846.578,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.051.556.865,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 734.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 308.409.261,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.104,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.104,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.248.403.443,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.444.603,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.271.198,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.800.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.097.263,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.674,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.070.589,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.437.737,00
 • Diğer Borçlar 700.561,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 700.561,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.851.817,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.884.534,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 401.493,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 298.693,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 102.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 123.444.603,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.935.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.933.333,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 145.159,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.061.315,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.061.315,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 141.795.638,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 276.380.048,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 972.023.395,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 972.023.395,00
 • Ödenmiş Sermaye 83.895.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 293.678.776,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 101.312.664,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -57.383,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -57.383,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -57.383,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.922.539,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 362.730.266,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 128.541.533,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.248.403.443,00

Kredi Hesaplama