FİNANS

fade gida - fade - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 101.053.186,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.791.961,00
 • Finansal Yatırımlar 16.455.227,00
 • Ticari Alacaklar 18.401.820,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.316.975,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.084.845,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.912.065,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.912.065,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.110.855,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.738.366,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.738.366,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.239.542,00
 • ARA TOPLAM 101.053.186,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 225.089.683,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.415,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.415,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 172.550.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 50.724.308,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 326.142.869,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.730.089,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.475.603,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.316.645,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.570.470,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.078.043,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.492.427,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 221.823,00
 • Diğer Borçlar 257.664,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 257.664,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 344.993,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 471.532,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 71.359,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.359,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 61.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 37.730.089,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.532.965,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.620.424,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 38.026,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 595.543,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 595.543,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.278.972,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 77.263.054,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 248.879.815,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 248.879.815,00
 • Ödenmiş Sermaye 70.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.389.339,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.739.917,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.739.917,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.898,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 354.075,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.039.358,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 34.857.126,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 326.142.869,00

Kredi Hesaplama