FİNANS

fade gida - fade - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 150.459.669,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.184.927,00
 • Finansal Yatırımlar 30.320.728,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 30.320.728,00
 • Ticari Alacaklar 29.708.632,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 857,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.707.775,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.155.067,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.155.067,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 59.139.920,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.628.922,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.930.330,00
 • ARA TOPLAM 150.459.669,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 381.328.236,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.317,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.317,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 317.071.400,00
 • Maddi Duran Varlıklar 58.426.294,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.200,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.200,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 531.787.905,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.900.842,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.769.587,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.733.451,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.974.516,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 78.206,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.896.310,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 728.908,00
 • Diğer Borçlar 1.004.855,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.004.855,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.721.899,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.560.790,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 406.836,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 344.836,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 66.900.842,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.481.254,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 98.141,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.039.966,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.039.966,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.343.147,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 135.382.096,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 396.405.809,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 396.405.809,00
 • Ödenmiş Sermaye 83.895.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.530.586,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.753.752,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.753.752,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.063,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.196.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.256.508,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 149.773.797,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 531.787.905,00

Kredi Hesaplama