FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.214.990.324,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 528.122.217,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 849.185.336,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.475.073,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 845.710.263,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.462.869.835,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.462.096.228,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 773.607,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 195.807.307,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 176.470.509,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.535.120,00
 • ARA TOPLAM 5.214.990.324,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.088.801.685,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.494.016,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.494.016,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 99.962.928,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.740.589.793,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.340.113,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 223.327.440,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.073.930,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 214.253.510,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.303.792.009,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.118.244.396,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 144.728.490,00
 • - Banka Kredileri 144.728.490,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 361.893.414,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.038.389,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.756.915.514,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.459.094,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.750.456.420,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.058.923.512,00
 • Diğer Borçlar 60.742.493,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.012.455,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.730.038,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.970.580,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 196.098.385,00
 • ARA TOPLAM 5.118.244.396,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.506.780.658,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.023.216.683,00
 • Banka Kredileri 3.023.216.683,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.106.440,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.106.440,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 308.280,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 83.141.602,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.625.025.054,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.321.233.045,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.372.464.724,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.532.142,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.532.142,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.532.142,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 385.296,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 385.296,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.921.164.625,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 225.031.011,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 51.231.679,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.303.792.009,00