FİNANS

fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.285.569.260,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 142.984.706,00
 • Finansal Yatırımlar 185.631.379,00
 • Ticari Alacaklar 193.697.084,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.411.100,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 171.285.984,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.678.742.731,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.669.746.871,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.995.860,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 28.610.274,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.816.788,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.086.298,00
 • ARA TOPLAM 3.285.569.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 315.921.971,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.867.163,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.867.163,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.583.253,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 247.388.387,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.415.935,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.456.003,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.642.030,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.813.973,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.445.565,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.601.491.231,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 877.237.509,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 152.518.062,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.686.357,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 256.150.250,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 293.066,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 255.857.184,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 223.791.819,00
 • Diğer Borçlar 18.908.144,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.826.920,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.081.224,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.590.471,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.935.601,00
 • ARA TOPLAM 877.237.509,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.470.852.720,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.223.078.443,00
 • Banka Kredileri 3.216.930.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.147.567,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.425.598,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.425.598,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 48.676.978,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.348.090.229,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -746.598.998,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -754.518.302,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.192.807,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.192.807,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.192.807,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.345.668.206,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 255.526.975,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.919.304,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.601.491.231,00

Kredi Hesaplama