FİNANS

fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.328.431.069,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 139.613.834,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 226.634.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.020.369,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 186.614.124,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.864.584.960,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.863.987.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 597.744,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 44.352.794,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.041.652,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.203.336,00
 • ARA TOPLAM 3.328.431.069,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 279.813.053,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.448.920,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.448.920,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.880.607,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.086.251,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 946.772,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.586.798,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.871.600,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.715.198,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 846.458,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.608.244.122,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.482.031.969,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 703.424.673,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.714.045,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 234.302.507,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.783.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 225.519.363,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 344.535.272,00
 • Diğer Borçlar 41.640.920,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.001.595,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.639.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 93.813.320,00
 • ARA TOPLAM 1.482.031.969,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.428.046.086,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.216.188.677,00
 • Banka Kredileri 3.216.188.677,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.916.939,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.916.939,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 39.458.943,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.910.078.055,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.301.833.933,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.309.017.967,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.337.799,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.337.799,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.337.799,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.345.668.206,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -296.827.698,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.184.034,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.608.244.122,00

Kredi Hesaplama