FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.492.519.031,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 301.377.935,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.180.316.454,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.513.390,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.168.803.064,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.711.055.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.710.459.922,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 595.561,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 132.388.848,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 164.662.356,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.717.955,00
 • ARA TOPLAM 5.492.519.031,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.478.950.566,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.860.730,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.860.730,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 92.892.408,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.106.818.407,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.059.364,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 265.081.215,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.587.550,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 255.493.665,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.971.469.597,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.182.304.196,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 111.722.354,00
 • - Banka Kredileri 111.722.354,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 451.563.150,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.296.230,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.658.475.253,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.394.742,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.649.080.511,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 870.896.590,00
 • Diğer Borçlar 65.470.826,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.730.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.740.696,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 171.380.359,00
 • ARA TOPLAM 5.182.304.196,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.451.888.984,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.080.344.571,00
 • Banka Kredileri 3.080.344.571,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.643.944,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.643.944,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.990.054,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 90.958.102,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.634.193.180,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -662.723.583,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -687.033.275,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.250.095,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.250.095,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.250.095,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 225.784,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 225.784,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.921.164.625,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 908.339.925,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.309.692,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.971.469.597,00

Kredi Hesaplama