FİNANS

fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.061.414.778,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 317.612.778,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 394.669.753,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.369.244,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 377.300.509,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.117.067.959,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.116.454.056,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 613.903,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 96.594.270,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 120.610.021,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.859.997,00
 • ARA TOPLAM 4.061.414.778,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 723.601.064,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.312.829,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.312.829,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 70.874.454,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 572.002.262,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 740.890,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.408.882,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.357.980,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 57.050.902,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.785.015.842,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.454.879.481,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.242.830,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 671.945.665,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 674.524.452,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.444.277,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 673.080.175,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 522.217.461,00
 • Diğer Borçlar 52.658.210,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.494.790,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.163.420,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.171.821,00
 • ARA TOPLAM 2.454.879.481,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.375.134.048,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.167.945.847,00
 • Banka Kredileri 3.167.945.847,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.042.542,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.042.542,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.267.788,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 34.135.569,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.830.013.529,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.044.997.687,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.059.750.540,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.957.207,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.957.207,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.957.207,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.642.495.904,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 252.886.835,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.752.853,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.785.015.842,00

Kredi Hesaplama