FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

fuzul gmyo - fzlgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.543.088.785,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 286.032.056,00
 • Finansal Yatırımlar 11.904.386,00
 • Ticari Alacaklar 358.276.985,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 107.100.187,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 251.176.798,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.212.658,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.212.658,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.413.817.724,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 408.730.139,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 48.375.516,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.011.493,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.103.344,00
 • ARA TOPLAM 2.543.088.785,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.040.959.845,00
 • Finansal Yatırımlar 54.669.923,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 958.986.805,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.654.687,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 357.337,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.258.182,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.584.048.630,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 626.343.904,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 315.429.106,00
 • - Banka Kredileri 297.918.427,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.333.127,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 222.442.445,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 122.053.835,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 100.388.610,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.202.185,00
 • Diğer Borçlar 50.344.558,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.246.126,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.098.432,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.816.353,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.776.130,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.288.809,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.487.321,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 626.343.904,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.426.070.971,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.678.937,00
 • Banka Kredileri 6.099.305,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.869.333,00
 • Ticari Borçlar 36.099.817,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.099.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.362.072.603,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.219.614,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.219.614,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.052.414.875,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.531.633.755,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.531.633.755,00
 • Ödenmiş Sermaye 318.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.720.296,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 474.031.190,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -292.089,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -292.089,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -292.089,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.528.005,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 569.212.537,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 181.874.408,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.584.048.630,00