gedik y. men. deg. - gedik - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.056.391.404,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 267.510.517,00
 • Finansal Yatırımlar 149.093.913,00
 • Ticari Alacaklar 546.792.961,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.216.875,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 535.576.086,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 85.066.468,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.066.468,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.228.288,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.049.692.147,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.699.257,00
 • DURAN VARLIKLAR 58.011.275,00
 • Finansal Yatırımlar 858.118,00
 • Ticari Alacaklar 804.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 804.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.843.850,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.843.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.629.549,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.295.228,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.295.228,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 122.110,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 122.110,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.094.255,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.114.402.679,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 923.434.508,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 231.643.461,00
 • - Banka Kredileri 30.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 663.785.653,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.715.088,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 627.070.565,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.450.534,00
 • Diğer Borçlar 6.050.836,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.050.836,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.354.592,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.100.913,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.738.171,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.362.742,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 922.385.989,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 1.048.519,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.394.793,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.554.334,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.554.334,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.433.415,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.433.415,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.407.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 943.829.301,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 170.573.378,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 170.399.035,00
 • Ödenmiş Sermaye 67.392.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -840.719,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -840.719,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -840.719,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.662.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.846.943,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 65.338.417,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 174.343,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.114.402.679,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.