FİNANS

gediz ambalaj - gedza - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 220.579.839,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.268.922,00
 • Finansal Yatırımlar 33.472.761,00
 • Ticari Alacaklar 86.390.614,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.390.614,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 769.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 769.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 47.435.337,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.767.467,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.023.382,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.451.806,00
 • ARA TOPLAM 220.579.839,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 81.120.322,00
 • Finansal Yatırımlar 273.158,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.115.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 64.275.743,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.100.000,00
 • - Şerefiye 2.100.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.229.805,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 126.616,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 301.700.161,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.031.644,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.961.260,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.259.697,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 197.060,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.062.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.200.497,00
 • Diğer Borçlar 184.585,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 184.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.187,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.007.279,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.292.680,00
 • ARA TOPLAM 85.031.644,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.581.138,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.878.196,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.878.196,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.702.942,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 90.612.782,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 211.087.379,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 190.646.641,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.328.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 14.653,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.998.935,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.809.903,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.327.550,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.815.769,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.435.969,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.440.738,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 301.700.161,00

Kredi Hesaplama