FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gediz ambalaj - gedza - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 396.979.060,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 96.730.079,00
 • Finansal Yatırımlar 7.288.680,00
 • Ticari Alacaklar 141.280.314,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 141.280.314,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 143.101,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.101,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 120.343.992,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.245.417,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.733.583,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.213.894,00
 • ARA TOPLAM 396.979.060,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 421.702.844,00
 • Finansal Yatırımlar 2.392.023,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 126.616,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 126.616,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 34.827.819,00
 • Maddi Duran Varlıklar 312.422.677,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.805.587,00
 • - Şerefiye 11.805.587,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.767.652,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 58.360.470,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 818.681.904,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.870.237,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.745.250,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.170.398,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.655.405,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 123.473,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.531.932,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.880.569,00
 • Diğer Borçlar 174.566,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 169.566,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 104.935,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.733.583,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.913.873,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.473.623,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 440.250,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.491.658,00
 • ARA TOPLAM 102.870.237,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.230.549,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.007.417,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.534.749,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.534.749,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 71.688.383,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 195.100.786,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 623.581.118,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 556.323.446,00
 • Ödenmiş Sermaye 46.656.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 145.611.110,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.970.415,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.970.415,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.970.415,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.023.930,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 260.049.697,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 74.737.990,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 67.257.672,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 818.681.904,00