FİNANS

gen ilac - genil - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.406.757.498,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 578.764.960,00
 • Finansal Yatırımlar 30.739.953,00
 • Ticari Alacaklar 344.266.834,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.658.867,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 340.607.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.440.351,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.339.502,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.100.849,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.817.389,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.522.807,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 41.205.204,00
 • ARA TOPLAM 1.406.757.498,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 801.802.177,00
 • Finansal Yatırımlar 103.276.535,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.123.024,00
 • Maddi Duran Varlıklar 506.913.534,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.112.922,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.527.764,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.848.398,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.208.559.675,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 579.325.741,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.575.133,00
 • - Banka Kredileri 32.759.642,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.192.593,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 284.966.712,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.321.153,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 278.645.559,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.326.635,00
 • Diğer Borçlar 26.355.205,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.630.938,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.724.267,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 60.160.003,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.927.713,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.815.760,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.477.955,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.337.805,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.987,00
 • ARA TOPLAM 579.325.741,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.285.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.732.294,00
 • Banka Kredileri 3.348.879,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.383.415,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.063.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.063.595,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.489.779,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 632.611.409,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.575.948.266,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.573.381.485,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 474.072.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 98.498.254,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.914.416,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 234.124.988,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 417.577.877,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.566.781,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.208.559.675,00

Kredi Hesaplama