FİNANS

gen ilac - genil - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.351.827.019,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 901.302.096,00
 • Finansal Yatırımlar 17.940.474,00
 • Ticari Alacaklar 1.006.682.450,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 122.585.638,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 884.096.812,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 103.469.212,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 101.453.131,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.016.081,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 900.125.031,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 355.745.418,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.120.783,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.441.555,00
 • ARA TOPLAM 3.351.827.019,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.812.042.334,00
 • Finansal Yatırımlar 160.382.897,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 165.520.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.470.708.436,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.891.152.926,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 124.278.075,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.163.869.353,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.269.267.557,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 846.645.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.758.776,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 854.816.993,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.418.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 843.398.059,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.093.329,00
 • Diğer Borçlar 19.509.416,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.719.214,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.790.202,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 433.064.736,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.410.987,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.967.460,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.236.827,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.730.633,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.269.267.557,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 901.216.249,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 67.907.888,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.637.673,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.637.673,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.168.203,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.324.106,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.324.106,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 775.178.379,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.170.483.806,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.993.385.547,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.985.983.267,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 474.072.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.590.040.240,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.624.378.550,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 105.957.223,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 938.479.232,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 591.475.004,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.402.280,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.163.869.353,00

Kredi Hesaplama