FİNANS

gen ilac - genil - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.351.242.303,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 834.895.246,00
 • Finansal Yatırımlar 17.940.474,00
 • Ticari Alacaklar 662.115.544,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.778.818,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 631.336.726,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 161.836.821,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 159.959.988,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.876.833,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 347.458.512,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 241.464.643,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.631.771,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.899.292,00
 • ARA TOPLAM 2.351.242.303,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.731.867.981,00
 • Finansal Yatırımlar 103.280.186,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 165.520.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.277.049.363,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.720.280,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.298.152,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.083.110.284,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.006.361.621,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 529.147.542,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.279.877,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 350.617.930,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.643.583,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 348.974.347,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.156.663,00
 • Diğer Borçlar 22.869.797,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.965.689,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 904.108,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.267.256,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.153.965,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.014.947,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.003.644,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.011.303,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.853.644,00
 • ARA TOPLAM 1.006.361.621,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 178.434.017,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 78.361.177,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.168.203,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.562.756,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 72.341.881,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.184.795.638,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.898.314.646,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.888.785.726,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 474.072.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.266.270,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 644.470.071,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 644.470.071,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.174.808,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.321.943.353,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 106.458.206,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.528.920,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.083.110.284,00

Kredi Hesaplama