gentas - gents - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 315.512.502,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.862.502,00
 • Finansal Yatırımlar 2.493,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.493,00
 • Ticari Alacaklar 82.853.663,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.746.509,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.107.154,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.788.590,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.788.590,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 149.332.685,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.625.154,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.282.157,00
 • ARA TOPLAM 311.747.244,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.765.258,00
 • DURAN VARLIKLAR 139.628.797,00
 • Finansal Yatırımlar 221.895,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.354,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.354,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 34.987.076,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.811.390,00
 • Maddi Duran Varlıklar 84.460.057,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.159.796,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.813.690,00
 • - Şerefiye 942.792,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 803.651,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.067.627,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 455.141.299,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.751.945,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.825.620,00
 • - Banka Kredileri 1.825.620,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.289.768,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.333.723,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.823.453,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.510.270,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.221.734,00
 • Diğer Borçlar 2.839.330,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 374.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.465.315,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.373.824,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.261.522,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.414.792,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.414.792,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.191.632,00
 • ARA TOPLAM 95.751.945,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.707.731,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.073.328,00
 • Banka Kredileri 21.073.328,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.634.296,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.634.296,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 124.459.676,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 330.681.623,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 270.269.370,00
 • Ödenmiş Sermaye 154.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 4.544.333,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -10.209.614,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.784.562,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.784.562,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.784.562,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.525.115,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.525.115,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.328.033,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 57.528.209,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.337.856,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.412.253,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 455.141.299,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.