FİNANS

global men. deg. - glbmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 569.951.982,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 113.411.716,00
 • Finansal Yatırımlar 9.944.034,00
 • Ticari Alacaklar 429.234.794,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.663.278,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 420.571.516,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.506.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.506.403,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.803.974,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.061,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 569.951.982,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.649.546,00
 • Finansal Yatırımlar 3.034.508,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 137.720,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.720,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.016.906,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.895.494,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.029.706,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 588.601.528,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 504.266.694,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 150.283.310,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.109.013,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 342.303.448,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.333,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 342.285.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.417.299,00
 • Diğer Borçlar 4.233.720,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.822.825,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.410.895,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.171.972,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.747.932,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.541.448,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.206.484,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 504.266.694,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.764.559,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.514.179,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.380.464,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.380.464,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 516.031.253,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 72.570.275,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.570.275,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 150.406,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.113.589,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.113.589,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.113.589,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.172.069,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.172.069,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.050.219,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.523.886,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.554.108,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 588.601.528,00

Kredi Hesaplama