FİNANS

global men. deg. - glbmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 664.039.126,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 82.488.667,00
 • Finansal Yatırımlar 20.550.919,00
 • Ticari Alacaklar 540.985.321,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.124.178,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 530.861.143,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.809.614,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.809.614,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.153.544,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.061,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 664.039.126,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.251.343,00
 • Finansal Yatırımlar 3.034.508,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 137.717,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.717,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.140.563,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.733.773,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.030.494,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 682.290.469,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 585.861.049,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 176.256.586,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.010.486,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 396.006.176,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.058,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 395.987.118,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.049.411,00
 • Diğer Borçlar 4.702.242,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.419.079,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.283.163,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.825.318,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.010.830,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.765.009,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 245.821,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 585.861.049,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.666.149,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.272.203,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.524.030,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.524.030,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 597.527.198,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 84.763.271,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.763.271,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 150.406,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.223.848,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.223.848,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.223.848,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.172.069,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.172.069,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.050.219,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.523.886,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.857.363,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 682.290.469,00

Kredi Hesaplama