FİNANS

global men. deg. - glbmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.039.243.988,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 106.142.645,00
 • Finansal Yatırımlar 31.191.971,00
 • Ticari Alacaklar 852.012.488,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.934.686,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 824.077.802,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.428.786,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.428.786,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.461.830,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.268,00
 • ARA TOPLAM 1.039.243.988,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 31.160.824,00
 • Finansal Yatırımlar 3.034.508,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.222,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 130.222,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.148.461,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.335.943,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.158.981,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.070.404.812,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 916.421.973,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 189.676.697,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.012.495,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 689.265.133,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 689.265.133,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.881.959,00
 • Diğer Borçlar 4.846.709,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 659.932,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.186.777,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.777.041,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.961.939,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.716.118,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 245.821,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 916.421.973,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.373.425,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.672.430,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.828.635,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.828.635,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 939.795.398,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 130.609.414,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 130.609.414,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 150.406,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.425.636,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.425.636,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.425.636,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.172.069,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.172.069,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.003.191,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 66.580.351,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.895.857,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.070.404.812,00

Kredi Hesaplama