FİNANS

gimat magazacilik - gmtas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 321.642.790,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 49.032.151,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.560.431,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.491,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.510.940,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.012.459,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.012.459,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 252.016.887,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.437.021,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.583.841,00
 • ARA TOPLAM 321.642.790,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 861.037.231,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 177.507.380,00
 • Maddi Duran Varlıklar 683.285.697,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 683.285.697,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.154,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.154,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.182.680.021,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.529.357,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.991.097,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 335.729,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 67.027.340,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 629.576,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 66.397.764,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.732.057,00
 • Diğer Borçlar 389.493,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 240.828,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 148.665,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 357.792,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.123.574,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 468.419,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 468.419,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.103.856,00
 • ARA TOPLAM 120.529.357,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.005.424,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.288.135,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.407.043,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.407.043,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 93.310.246,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 223.534.781,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 959.145.240,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 959.145.240,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 516.959.996,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 516.959.996,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.698.450,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.337.980,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 262.908.286,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 24.955.202,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.182.680.021,00

Kredi Hesaplama