FİNANS

gimat magazacilik - gmtas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 158.723.306,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.610.271,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.803.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.803.085,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.387.223,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.387.223,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 114.903.480,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.688.442,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 330.805,00
 • ARA TOPLAM 158.723.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 339.747.473,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 68.539.104,00
 • Maddi Duran Varlıklar 271.063.790,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 271.063.790,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.579,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.579,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 498.470.779,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.661.256,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.262.014,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 896.990,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.977.023,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 103.946,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.873.077,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.987.773,00
 • Diğer Borçlar 684.036,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 160.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 524.036,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 439.525,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.922.889,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 374.640,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 333.792,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 40.848,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.116.366,00
 • ARA TOPLAM 45.661.256,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.523.069,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 318.879,00
 • Banka Kredileri 318.879,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.791.982,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.791.982,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.412.208,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 79.184.325,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 419.286.454,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 419.286.454,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.183.069,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 146.183.069,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -915.211,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.594.734,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 95.378.608,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.930.043,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 498.470.779,00

Kredi Hesaplama