FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gimat magazacilik - gmtas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 373.408.077,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 94.386.306,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.782.452,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.125,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.726.327,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.008.478,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.008.478,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 260.894.771,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.336.070,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 373.408.077,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.528.865.079,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 303.571.229,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.197.001.696,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.197.001.696,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 744.743,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 744.743,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.902.273.156,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.048.530,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.020.181,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.445.750,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.838.636,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 469.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.368.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.243.112,00
 • Diğer Borçlar 759.183,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 282.644,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 476.539,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.773.844,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.643.245,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.060.060,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 916.080,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 143.980,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.264.519,00
 • ARA TOPLAM 110.048.530,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.888.695,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.085.823,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.288.135,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.905.745,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.905.745,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 128.608.992,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 273.937.225,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.628.335.931,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.628.335.931,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 861.077.021,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 573.568.171,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 573.568.171,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.189.546,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.375.731,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.096.707,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.487.120,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.902.273.156,00