FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

goltas cimento - golts - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.639.321.911,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 251.253.880,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 797.676.618,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.409.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 770.267.574,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.523.522,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.486.039,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.037.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 340.671.344,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 153.749.555,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.708,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.398.284,00
 • ARA TOPLAM 1.639.321.911,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.219.745.871,00
 • Finansal Yatırımlar 602.175.530,00
 • Ticari Alacaklar 10.950.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.950.680,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.452.674,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.452.674,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 836.726.667,00
 • Maddi Duran Varlıklar 680.275.144,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.794.040,00
 • - Şerefiye 363.448,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.430.592,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.332.228,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.332.228,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.073.099,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.859.067.782,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.471.689.086,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 347.923.149,00
 • - Banka Kredileri 343.572.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 290.701.944,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 605.664.810,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.069.426,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 601.595.384,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.061.823,00
 • Diğer Borçlar 13.835.017,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.835.017,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 58.754.522,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 87.823.023,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.260.981,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.531.292,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.729.689,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.663.817,00
 • ARA TOPLAM 1.471.689.086,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 505.975.359,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 395.026.979,00
 • Banka Kredileri 388.790.088,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.236.891,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 29.737.521,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.860.007,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 877.514,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 81.210.859,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.977.664.445,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.881.403.337,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.929.204.453,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.450.811,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.450.811,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.450.811,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 534.825.048,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 534.825.048,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.640.301,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 726.781.492,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 555.764.768,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -47.801.116,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.859.067.782,00

Kredi Hesaplama