FİNANS

goltas cimento - golts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.279.499.830,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.175.365,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 604.283.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.472.125,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 546.811.278,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 121.801.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.078.026,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 116.723.878,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 336.843.857,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 162.041.884,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 105.198,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.248.219,00
 • ARA TOPLAM 1.279.499.830,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.666.585.476,00
 • Finansal Yatırımlar 436.931.811,00
 • Ticari Alacaklar 7.479.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.479.320,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 351.868,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 351.868,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 589.120.700,00
 • Maddi Duran Varlıklar 541.669.706,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.827.899,00
 • - Şerefiye 363.448,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.464.451,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.253.555,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.253.555,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.008.144,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.946.085.306,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.260.834.383,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 413.508.198,00
 • - Banka Kredileri 413.508.198,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 195.698.973,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.619.162,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 510.625.156,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.688.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 508.936.843,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.834.474,00
 • Diğer Borçlar 33.233.516,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.684.600,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.548.916,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.337.411,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.113.122,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.255.810,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.526.121,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.729.689,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 227.723,00
 • ARA TOPLAM 1.260.834.383,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 411.586.140,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.450.457,00
 • Banka Kredileri 367.526.723,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.923.734,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.135.683,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.258.169,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 877.514,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.672.420.523,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.273.664.783,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.280.986.471,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.018.195,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.018.195,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.018.195,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 379.909.061,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 379.909.061,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.068.103,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 218.402.059,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 588.981.788,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -7.321.688,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.946.085.306,00

Kredi Hesaplama