FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

goltas cimento - golts - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.085.856.094,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 129.768.796,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.082.144.636,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 63.207.612,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.018.937.024,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.577.676,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.306.158,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 74.271.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 585.051.417,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 165.692.528,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 55.886,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.565.155,00
 • ARA TOPLAM 2.085.856.094,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.858.858.239,00
 • Finansal Yatırımlar 1.092.926.051,00
 • Ticari Alacaklar 12.914.160,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.914.160,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.033.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.033.320,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.330.484,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.454.956.690,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.791.660.497,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.791.660.497,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.063.695,00
 • - Şerefiye 1.540.354,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.523.341,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.518.190,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.518.190,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 428.036.137,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.944.714.333,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.848.515.768,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 394.569.410,00
 • - Banka Kredileri 390.006.541,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 330.440.812,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 854.488.148,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 860.146,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 853.628.002,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.690.225,00
 • Diğer Borçlar 41.030.796,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.030.796,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.588.936,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.966.102,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.557.896,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.828.207,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.729.689,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.183.443,00
 • ARA TOPLAM 1.848.515.768,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 423.610.696,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 347.730.291,00
 • Banka Kredileri 343.255.903,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.474.388,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 74.010.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.005.794,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.004.985,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.869.626,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.272.126.464,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.672.587.869,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.338.109.461,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.102.725.545,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.136.420,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -32.136.420,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.136.420,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 279.332.294,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 279.332.294,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 588.269.691,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.065.415.586,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 316.502.765,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 334.478.408,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.944.714.333,00