FİNANS

goltas cimento - golts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.080.394.973,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.933.197,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 533.614.784,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 61.926.555,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 471.688.229,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.517.984,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 31.768.946,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.749.038,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 221.861.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 141.256.913,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.095,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 67.163.000,00
 • ARA TOPLAM 1.080.394.973,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.155.533.166,00
 • Finansal Yatırımlar 198.406.548,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 351.868,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 351.868,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 343.292.421,00
 • Maddi Duran Varlıklar 533.321.909,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.475.905,00
 • - Şerefiye 363.448,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.112.457,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.893.795,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.893.795,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.160.016,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.661.400,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.235.928.139,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.053.907.004,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 322.537.552,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 157.601.858,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.275.132,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 440.765.709,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 537.975,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 440.227.734,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.307.679,00
 • Diğer Borçlar 6.556.400,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.228.288,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.328.112,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 99.727.357,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 426.574,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.043.686,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.313.997,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.729.689,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.940.189,00
 • ARA TOPLAM 1.053.907.004,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 495.698.735,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 472.761.683,00
 • Banka Kredileri 462.582.980,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.178.703,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.937.052,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.189.077,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 747.975,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.549.605.739,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 686.322.400,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 690.194.495,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.984.018,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.984.018,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.984.018,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 153.310.061,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 153.310.061,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.477.314,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 222.752.008,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 207.995.475,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.872.095,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.235.928.139,00

Kredi Hesaplama