FİNANS

good-year - goody - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.418.939.439,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 213.398.066,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.297.566.189,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 364.891.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.932.674.466,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.496.094.339,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.784.156,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 370.096.689,00
 • ARA TOPLAM 5.418.939.439,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 727.579.419,00
 • Finansal Yatırımlar 5.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.719.523,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.719.523,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 655.494.723,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.078.900,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.078.900,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 49.281.273,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.146.518.858,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.281.201.598,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 758.401.150,00
 • - Banka Kredileri 725.220.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.707.838.878,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.169.988.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.537.850.128,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.478.849,00
 • Diğer Borçlar 396.988.042,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 364.631.944,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.356.098,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.008.163,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.988.331,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.673.532,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.940.483,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.733.049,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 345.824.653,00
 • ARA TOPLAM 4.281.201.598,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.439.062,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.546.198,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.546.198,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.760.205,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 78.922.829,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 78.922.829,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 44.209.830,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.440.640.660,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.705.878.198,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.705.878.198,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.958.099,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.011.400.439,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 388.519.660,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.146.518.858,00

Kredi Hesaplama