FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

good-year - goody - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.109.113.141,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 499.123.154,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.805.506.785,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 886.303.547,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.919.203.238,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.350.760.392,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 156.422.192,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.996.472,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 113.767.433,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 183.533.185,00
 • ARA TOPLAM 7.109.113.141,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.161.354.496,00
 • Finansal Yatırımlar 81.652,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.081.222,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.081.222,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.578.787.778,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.339.451,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.339.451,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.104.329,00
 • Diğer Duran Varlıklar 422.845.658,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.270.467.637,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.559.899.122,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.105.050.174,00
 • - Banka Kredileri 1.051.890.565,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.980.206.578,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.928.363.550,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.051.843.028,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.014.087,00
 • Diğer Borçlar 51.410.617,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 51.410.617,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.329.447,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 128.224.371,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 48.580.339,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 79.644.032,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 259.663.848,00
 • ARA TOPLAM 6.559.899.122,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 733.548.384,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.627.107,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.627.107,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.734.616,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 689.186.661,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 689.186.661,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.293.447.506,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.977.020.131,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.977.020.131,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.461.729.111,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -527.509.640,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -527.509.640,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -527.509.640,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 167.536.110,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.049.808.868,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -444.544.318,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.270.467.637,00

Kredi Hesaplama