FİNANS

good-year - goody - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.971.291.104,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 274.170.537,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.309.803.501,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.735.494.749,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.574.308.752,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.716.427.497,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 71.995.461,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.995.515,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.482,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 598.888.626,00
 • ARA TOPLAM 6.971.291.104,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.010.355.836,00
 • Finansal Yatırımlar 5.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.645.230,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.645.230,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 840.436.095,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.282.039,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.282.039,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.871.433,00
 • Diğer Duran Varlıklar 75.116.039,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.981.646.940,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.894.899.176,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 920.765.335,00
 • - Banka Kredileri 880.220.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.882.659.724,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.937.023.269,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 945.636.455,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.237.037,00
 • Diğer Borçlar 1.508.254.950,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.476.930.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.324.128,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.569.704,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 170.629.383,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 97.940.796,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.527.404,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.413.392,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 278.842.247,00
 • ARA TOPLAM 5.894.899.176,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 210.881.364,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.946.581,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.946.581,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.225.784,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 169.708.999,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 169.708.999,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.105.780.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.875.866.400,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.875.866.400,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.958.099,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.200.559.741,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 369.348.560,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.981.646.940,00

Kredi Hesaplama