FİNANS

gur-sel turizm tasimacilik - grsel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 771.301.406,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 257.689.067,00
 • Finansal Yatırımlar 2.088.549,00
 • Ticari Alacaklar 445.509.089,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 307.879,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 445.201.210,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 818.258,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 818.258,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.479.296,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.066.213,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 190,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.650.744,00
 • ARA TOPLAM 771.301.406,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.844.281.528,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.396,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.396,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 177.175.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.262.107.315,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 401.037.425,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 401.037.425,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.132.121,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.132.121,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.615.582.934,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 656.675.898,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.526.130,00
 • - Banka Kredileri 21.526.130,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 142.486.719,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 891.513,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 289.704.549,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.877,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 289.677.672,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.760.492,00
 • Diğer Borçlar 27.869.564,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.869.564,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 141.633.989,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.599.227,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.095.228,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.562.458,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.532.770,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 656.675.898,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 407.890.596,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 104.133.871,00
 • Banka Kredileri 104.133.871,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.716.705,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.761.498,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.761.498,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 290.278.522,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.064.566.494,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.551.016.440,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.513.846.383,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -74.642.043,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 102.559.556,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.047.451.840,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.047.451.840,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.922.588,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 754.595,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 754.595,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.741.105,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 100.918.989,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 225.062.341,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 37.170.057,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.615.582.934,00

Kredi Hesaplama