FİNANS

gur-sel turizm tasimacilik - grsel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 441.974.705,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 111.809.683,00
 • Finansal Yatırımlar 1.300.000,00
 • Ticari Alacaklar 223.143.172,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.328.212,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 212.814.960,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.935.179,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.935.179,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.255.834,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 94.700.144,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.434,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.818,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.818.875,00
 • ARA TOPLAM 441.974.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 618.457.584,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.396,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.396,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.137.578,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 72.874.550,00
 • Maddi Duran Varlıklar 503.395.449,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.932.556,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.844.046,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.844.046,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.060.432.289,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 319.844.932,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.267.749,00
 • - Banka Kredileri 23.267.749,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.707.615,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 997.738,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 159.277.037,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.798,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 159.247.239,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.102.593,00
 • Diğer Borçlar 26.327.460,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.327.460,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.849.654,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.677.741,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.635.083,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.608.779,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.026.304,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 319.844.932,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.342.451,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 123.586.175,00
 • Banka Kredileri 123.234.400,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 351.775,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.990.877,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.469.074,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.469.074,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 74.296.325,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 534.187.383,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 526.244.906,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 526.046.104,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -74.642.043,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 102.559.556,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 229.961.787,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 229.961.787,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -690.414,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.412.967,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 111.701.085,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 51.052.752,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 198.802,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.060.432.289,00

Kredi Hesaplama