FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gur-sel turizm tasimacilik - grsel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.865.181.178,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 481.464.438,00
 • Finansal Yatırımlar 211.785.988,00
 • Ticari Alacaklar 991.298.063,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.653.854,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 984.644.209,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.032.721,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.032.721,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.393.091,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 157.531.867,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.675.010,00
 • ARA TOPLAM 1.865.181.178,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.309.157.569,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.396,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.396,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 410.269.520,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.246.161.131,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.106.830,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.106.830,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.389.859,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.389.859,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.174.338.747,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.211.952.081,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.193.980,00
 • - Banka Kredileri 11.193.980,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 584.993.608,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.824.369,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 408.354.949,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 93.127,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 408.261.822,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.023.647,00
 • Diğer Borçlar 61.560.873,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 61.560.873,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 33.266.869,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.685.463,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.872.692,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.728.403,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.144.289,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.211.952.081,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 772.278.907,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 120.012.365,00
 • Banka Kredileri 118.389.948,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.622.417,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.778.915,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.649.933,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.649.933,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 613.837.694,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.984.230.988,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.190.107.759,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.124.799.535,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 312.402.648,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 226.022.004,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 209.517.059,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 209.517.059,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -683.978,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.434.963,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.434.963,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.357.765,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.158.278.032,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.083.693.520,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 65.308.224,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.174.338.747,00