FİNANS

gezinomi seyahat - gznmi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 564.506.029,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 51.944.782,00
 • Finansal Yatırımlar 274.314.117,00
 • Ticari Alacaklar 28.558.628,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.184.507,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.374.121,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.249.803,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 555.114,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.694.689,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 175.872.287,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 147.216,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 419.196,00
 • ARA TOPLAM 564.506.029,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 37.724.968,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.537.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.537.339,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.632.939,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 457.227,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 457.227,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 429.566,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.281.263,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 602.230.997,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 269.047.404,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.373.226,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 94.120.499,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.894.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 72.226.318,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.427.574,00
 • Diğer Borçlar 1.414.068,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.382.051,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.017,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 162.999.484,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.574.219,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 855.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 764.548,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 91.415,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 987.867,00
 • ARA TOPLAM 269.047.404,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.765.596,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 431.339,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 431.339,00
 • Ticari Borçlar 8.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 334.257,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 334.257,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 277.813.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 324.417.997,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 319.012.343,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 125.942.092,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.217,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.217,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.108.441,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.318.658,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 153.297.611,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.405.654,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 602.230.997,00

Kredi Hesaplama