FİNANS

t. halk bankasi - halkb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 48858938000
 • Kredilerden Alınan Faizler 27966397000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 3292000
 • Bankalardan Alınan Faizler 133982000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 20553819000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 201448000
 • FAİZ GİDERLERİ -32972246000
 • Mevduata Verilen Faizler -29617111000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -125618000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1267822000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1151761000
 • Diğer Faiz Giderleri -760028000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 15886692000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2997078000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 4108340000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 982347000
 • Diğer 3125993000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1111262000
 • Gayri Nakdi Kredilere -44000
 • Diğer -1111218000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 800000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -315199000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 192107000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 3841352000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -4348658000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2522444000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -11486042000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 4685054000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 4685054000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -429332000
 • Cari Vergi Karşılığı -33359000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4255722000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4255722000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4255722000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.8522

Kredi Hesaplama