FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

t. halk bankasi - halkb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 136020498000
 • Kredilerden Alınan Faizler 89965300000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 3937067000
 • Bankalardan Alınan Faizler 941235000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 41019493000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 157403000
 • FAİZ GİDERLERİ -122774690000
 • Mevduata Verilen Faizler -108737876000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -336440000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -10182264000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2231926000
 • Diğer Faiz Giderleri -1081287000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 13245808000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 8020454000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 12257775000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 2020776000
 • Diğer 10236999000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -4237321000
 • Gayri Nakdi Kredilere -221000
 • Diğer -4237100000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 850000000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -11576725000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 712696000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -676180000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -11613241000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4535708000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -7328510000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI -6341274000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z -6341274000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 11158793000
 • Cari Vergi Karşılığı -140813000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4817519000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4817519000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4817519000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.6705