FİNANS

t. halk bankasi - halkb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 105237140000
 • Kredilerden Alınan Faizler 59417505000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 2749000
 • Bankalardan Alınan Faizler 444497000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 45118307000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 254082000
 • FAİZ GİDERLERİ -60419562000
 • Mevduata Verilen Faizler -43562005000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -236418000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -13272193000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2593630000
 • Diğer Faiz Giderleri -649429000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 44817578000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 5708149000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 7971964000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1808781000
 • Diğer 6163183000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -2263815000
 • Gayri Nakdi Kredilere -104000
 • Diğer -2263711000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 381902000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -4194273000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 65335000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 1081265000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -5340873000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2430270000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6423122000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 12386131000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 12386131000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -3481425000
 • Cari Vergi Karşılığı -10442718000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 8904706000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 8904706000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 8904706000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2.0656

Kredi Hesaplama