FİNANS

t. halk bankasi - halkb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 58041115000
 • Kredilerden Alınan Faizler 36286294000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1398000
 • Bankalardan Alınan Faizler 376938000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 21151625000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 224860000
 • FAİZ GİDERLERİ -36586193000
 • Mevduata Verilen Faizler -25612023000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -147555000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -8680616000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1793226000
 • Diğer Faiz Giderleri -284471000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 21454922000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 3276504000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 4583841000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1013934000
 • Diğer 3569907000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1307337000
 • Gayri Nakdi Kredilere -61000
 • Diğer -1307276000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 380564000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -2558682000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 29203000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 2541193000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -5129078000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1580402000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3829993000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 6631286000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 6631286000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -2030997000
 • Cari Vergi Karşılığı -6189309000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4600289000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4600289000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4600289000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1.1569

Kredi Hesaplama