hektas - hekts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.358.863.620,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.227.410,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 729.025.623,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 435.546,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 728.590.077,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.606.938,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.606.938,00
 • Türev Araçlar 41.961.611,00
 • Stoklar 322.700.553,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 170.581.365,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 330.871,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.429.249,00
 • ARA TOPLAM 1.358.863.620,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 420.750.824,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 420.974,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 420.974,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.202.679,00
 • Maddi Duran Varlıklar 256.406.879,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.562.348,00
 • - Şerefiye 71.653.908,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.908.440,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.273.598,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.273.598,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.282.435,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.779.614.444,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 964.982.279,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 794.144.945,00
 • - Banka Kredileri 680.700.123,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 114.298.572,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.607.069,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 110.691.503,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.355.137,00
 • Diğer Borçlar 27.878.654,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.650.100,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.228.554,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.544.942,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.177.450,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.582.579,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.681.902,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 900.677,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 964.982.279,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 187.258.087,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 169.201.786,00
 • Banka Kredileri 156.609.387,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.592.399,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.749.634,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.749.634,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.306.667,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.152.240.366,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 627.374.078,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 627.374.078,00
 • Ödenmiş Sermaye 227.571.100,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.256.362,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.799.397,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.799.397,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.799.397,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 967.209,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 967.209,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.087.444,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 235.115.190,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 127.176.170,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.779.614.444,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.