FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hun yenilenebilir enerji - huner - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 246.502.859,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.006.683,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 44.178.490,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.310.536,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.867.954,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 55.908.460,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 51.987.311,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.921.149,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 25.849.623,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.165.403,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.732.134,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.394.200,00
 • ARA TOPLAM 246.502.859,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.090.827.451,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 557.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 557.637,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.927.822.566,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.233.214,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.233.214,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.337.330.310,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 987.738.447,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 236.530.713,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 223.337.350,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 106.335.819,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.608.255,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.727.564,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.094.402,00
 • Diğer Borçlar 417.176.160,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 389.988.423,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.187.737,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 702.644,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.561.359,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.561.359,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 987.738.447,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.337.254.355,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.346.267.935,00
 • Banka Kredileri 1.059.427.327,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 286.840.608,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 601.309.164,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.399.326,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.249.326,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 366.277.930,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.324.992.802,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.012.337.508,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.001.625.825,00
 • Ödenmiş Sermaye 580.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -684.455.649,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.376.756,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 350.479.824,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.078.773.490,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 549.696.217,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.183.634,00
 • Diğer Yedekler 26.571.553,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.711.683,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.337.330.310,00