FİNANS

isiklar enerji yapi hol. - ieyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 298.514.940,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.790.625,00
 • Finansal Yatırımlar 109.501.960,00
 • Ticari Alacaklar 66.254.102,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 741.718,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.512.384,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.869.697,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.642.718,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.226.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 66.843.735,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.269.231,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 385.743,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.329.610,00
 • ARA TOPLAM 298.514.940,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 308.284.233,00
 • Finansal Yatırımlar 36.336.571,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 252.484,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 99.965,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 99.965,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.131.968,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 46.294.092,00
 • Maddi Duran Varlıklar 218.557.971,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.143.157,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 606.799.173,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.388.540,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.356.392,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.598.876,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 120.458,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.478.418,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.054.101,00
 • Diğer Borçlar 31.116.984,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.819.939,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 297.045,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.542.906,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 153.373,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.441.009,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 291.990,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.149.019,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.124.899,00
 • ARA TOPLAM 136.388.540,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.388.752,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.598.728,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 807.856,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.173.732,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.173.732,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.808.436,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 188.777.292,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 418.021.881,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 272.874.935,00
 • Ödenmiş Sermaye 543.595.733,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -167.394.559,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.838.538,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 93.263.614,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 77.243.646,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.724.726,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 16.019.968,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.369.270,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -422.836.962,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 80.306.668,00
 • Diğer Yedekler 16.115.089,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 145.146.946,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 606.799.173,00