FİNANS

ihlas gazetecilik - ihgzt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 578.679.653,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 52.427.761,00
 • Finansal Yatırımlar 35.162.651,00
 • Ticari Alacaklar 191.524.439,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.861.824,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 176.662.615,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.365.894,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 107.298.655,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.067.239,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 138.259.483,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.500.404,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.786.311,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.652.710,00
 • ARA TOPLAM 578.679.653,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 919.657.040,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.086.513,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 42.135.850,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 477.962.039,00
 • Maddi Duran Varlıklar 151.662.454,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.865.990,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 45.457.996,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 105.134.659,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.498.336.693,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.912.821,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.959.425,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.351.058,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.614.484,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.881.789,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.732.695,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.347.316,00
 • Diğer Borçlar 24.859,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.572.002,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.858.868,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.497.490,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.361.378,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.184.809,00
 • ARA TOPLAM 79.912.821,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.042.588,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.448.186,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.038.013,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.038.013,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.556.389,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 158.955.409,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.339.381.284,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.339.381.284,00
 • Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.917,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 76.482.660,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 77.174.543,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 11.467.884,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.901,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 182.836.701,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 279.976.105,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.498.336.693,00

Kredi Hesaplama