FİNANS

ihlas gazetecilik - ihgzt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 583.168.368,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 61.139.365,00
 • Finansal Yatırımlar 44.013.000,00
 • Ticari Alacaklar 129.462.064,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.755.931,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 122.706.133,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 161.377.224,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 160.404.495,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 972.729,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 123.481.960,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.280.522,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.426.247,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.987.986,00
 • ARA TOPLAM 583.168.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 531.246.505,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.777.300,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 38.035.186,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 199.749.854,00
 • Maddi Duran Varlıklar 83.173.244,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.146.941,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.081.573,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 107.236.225,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.114.414.873,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.832.050,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.611.338,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.855.723,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.760.905,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.224.344,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.536.561,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.733.883,00
 • Diğer Borçlar 11.907,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 268.210,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.025.908,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.142.747,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 883.161,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.564.176,00
 • ARA TOPLAM 49.832.050,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.398.667,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.738.253,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.230.236,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.230.236,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.430.178,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 110.230.717,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.004.184.156,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.004.184.156,00
 • Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.917,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.089.204,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.575.015,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.719.371,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.901,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 182.836.701,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.172.433,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.114.414.873,00

Kredi Hesaplama