FİNANS

ihlas yayin holding - ihyay - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 810.368.983,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 223.052.400,00
 • Finansal Yatırımlar 46.290.090,00
 • Ticari Alacaklar 237.004.405,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.649.620,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.354.785,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 100.116.408,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 98.443.810,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.672.598,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 138.259.483,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.985.539,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.911.337,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.749.321,00
 • ARA TOPLAM 810.368.983,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.021.846.032,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.773.699,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.773.699,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.805.670,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 427.338.502,00
 • Maddi Duran Varlıklar 266.547.121,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.803.494,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.803.494,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.110.526,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.916.528,00
 • Diğer Duran Varlıklar 105.134.659,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.832.215.015,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.315.036,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.709.054,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.351.058,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.436.301,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.622.054,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.814.247,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 65.737.464,00
 • Diğer Borçlar 1.239.869,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.045.168,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 194.701,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.305.344,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.001.345,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.614.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.966.063,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.648.844,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.919.694,00
 • ARA TOPLAM 157.315.036,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.300.967,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.646.782,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.700.117,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.284.014,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.416.103,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 84.954.068,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 298.616.003,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.533.599.012,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 556.890.282,00
 • Ödenmiş Sermaye 450.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.039.497,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 783.659,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.274.061,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.283.437,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.160.461,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.488.065,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.697.239,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 92.864.057,00
 • Diğer Yedekler -37.861.818,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 976.708.730,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.832.215.015,00

Kredi Hesaplama