FİNANS

ihlas yayin holding - ihyay - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 801.564.667,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 192.873.346,00
 • Finansal Yatırımlar 68.022.840,00
 • Ticari Alacaklar 168.303.113,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.872.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 146.431.111,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 168.741.591,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 167.156.651,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.584.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 123.481.960,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.151.304,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.689.463,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.301.050,00
 • ARA TOPLAM 801.564.667,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 610.518.084,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.404.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.404.411,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.012.434,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 184.015.524,00
 • Maddi Duran Varlıklar 142.259.576,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.342.300,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.226.040,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.443.318,00
 • Diğer Duran Varlıklar 107.236.225,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.412.082.751,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.262.525,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.044.701,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.855.723,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 44.011.205,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.308.501,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.702.704,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.217.629,00
 • Diğer Borçlar 228.956,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 56.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 172.670,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.749.205,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.795.543,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.294.845,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.853.442,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.441.403,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.064.718,00
 • ARA TOPLAM 108.262.525,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.309.508,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.043.228,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.696,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 50.209.623,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.272.120,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.937.503,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.035.961,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 234.572.033,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.177.510.718,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 418.203.697,00
 • Ödenmiş Sermaye 450.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.039.497,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 783.627,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.468.893,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.466.186,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.774.476,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.478.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.777.627,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.292.841,00
 • Diğer Yedekler -37.495.860,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 759.307.021,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.412.082.751,00

Kredi Hesaplama