FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ihlas yayin holding - ihyay - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 930.111.430,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 79.411.090,00
 • Finansal Yatırımlar 103.944.403,00
 • Ticari Alacaklar 474.290.118,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.313.521,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 426.976.597,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.521.245,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.446.477,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.074.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 145.170.949,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.789.513,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.801.996,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.182.116,00
 • ARA TOPLAM 930.111.430,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.453.306.048,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.261.249,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.261.249,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 62.010.065,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 680.961.592,00
 • Maddi Duran Varlıklar 593.574.001,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 275.185.687,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 275.185.687,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.562.568,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 445.758.752,00
 • Diğer Duran Varlıklar 176.185.302,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.383.417.478,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304.875.228,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.584.700,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.480.077,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 97.210.386,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.936.410,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 74.273.976,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.602.497,00
 • Diğer Borçlar 51.777.993,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 51.537.931,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 240.062,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.182.804,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.515.752,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.991.385,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.524.367,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.521.019,00
 • ARA TOPLAM 304.875.228,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 828.729.278,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 108.473.445,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 268.092,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.118.491,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.550.092,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.568.399,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 691.869.250,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.133.604.506,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.249.812.972,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 711.252.214,00
 • Ödenmiş Sermaye 450.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.106.009.671,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 55.493.881,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.476.746,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.980.432,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.162.928,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.094.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.572.290.969,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -364.531.389,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.538.560.758,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.383.417.478,00