indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.593.579.798,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 613.303.045,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.304.743.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 891,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.304.743.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.732.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.732.987,00
 • Türev Araçlar 14.954.398,00
 • Stoklar 568.787.959,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.448.878,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 39.019,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 57.569.559,00
 • ARA TOPLAM 3.593.579.798,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 136.776.532,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.509,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.509,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 50.165.563,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.861.755,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.863.763,00
 • - Şerefiye 18.645.746,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.218.017,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.512.100,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.730.356.330,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.079.984.627,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 977.780.190,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.872,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.983.423.355,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.983.423.355,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.057.893,00
 • Diğer Borçlar 27.846.315,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 56.731,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.789.584,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.911.473,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.930.418,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 50.004.111,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 50.004.111,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.079.984.627,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.088.033,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.563.975,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.524.058,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.524.058,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.100.072.660,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 630.283.670,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 518.322.776,00
 • Ödenmiş Sermaye 56.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.064.323,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 156.607,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.218.176,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.218.176,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.218.176,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.363.043,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 26.363.043,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.645.642,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 306.338.750,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 102.591.520,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 111.960.894,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.730.356.330,00

INDEKS BILGISAYAR Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.