FİNANS

intema - intem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.203.134.698,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.460.269,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.114.397.124,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.178.493,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.110.218.631,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.754.102,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.754.102,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 62.353.359,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.169.844,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.203.134.698,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 56.415.611,00
 • Finansal Yatırımlar 8.083,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 73.901,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.901,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.134.640,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.805.943,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 194.814,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.995.635,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.259.550.309,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.098.433.384,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.277.294,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 892.528.487,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 867.651.728,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.876.759,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.112.907,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 58.420.808,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.780.131,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 107.115.390,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.401.769,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 104.713.621,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.198.367,00
 • ARA TOPLAM 1.098.433.384,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.229.452,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.645.231,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.645.231,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.146,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.576.075,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.122.662.836,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 136.887.473,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 136.887.473,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.977.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.627.507,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 81.691.618,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.259.550.309,00

Kredi Hesaplama