FİNANS

intema - intem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.896.702.885,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.203.631,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.742.614.055,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.979.209,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.736.634.846,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.346.021,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.346.021,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 130.355.210,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.183.968,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.896.702.885,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 88.023.954,00
 • Finansal Yatırımlar 8.083,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 143.838,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.838,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.508.538,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.360.330,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 61.998,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.566.777,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.984.726.839,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.718.067.269,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.679.312,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.424.269.829,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 880.957.161,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 543.312.668,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.488.349,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 58.508.260,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.569.620,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 178.419.786,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.090.460,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 174.329.326,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.132.113,00
 • ARA TOPLAM 1.718.067.269,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.667.119,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.487.344,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.487.344,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.708,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.173.067,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.746.734.388,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 237.992.451,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 237.992.451,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.397.660,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.397.660,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.397.660,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.977.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.951.644,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 58.188.475,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.984.726.839,00

Kredi Hesaplama