FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

intema - intem - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.356.650.459,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.019.166,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.188.243.433,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.654.052,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.183.589.381,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.570.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.570.240,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 114.253.780,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.563.840,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 2.356.650.459,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 68.864.260,00
 • Finansal Yatırımlar 8.083,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 143.838,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.838,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.392.951,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.463.899,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.391,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.624.689,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.425.514.719,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.023.258.823,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.160.144,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.572.815.308,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 570.454.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.002.361.298,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.125.806,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.510.975,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.081.536,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 325.237.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.469.857,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 321.767.628,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.327.569,00
 • ARA TOPLAM 2.023.258.823,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.402.155,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.981.645,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.981.645,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.750,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.414.760,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.414.760,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.060.660.978,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 364.853.741,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 364.853.741,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.581.129,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.581.129,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.581.129,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.977.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.951.644,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 187.233.234,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.425.514.719,00

Kredi Hesaplama