FİNANS

intema - intem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.108.817.281,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 23.886.038,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 984.034.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.010.226,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 981.024.185,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.408.093,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.408.093,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 94.184.092,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.304.647,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.108.817.281,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 59.236.553,00
 • Finansal Yatırımlar 8.083,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 73.901,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.901,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.526.406,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.321.210,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 151.123,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.148.910,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.168.053.834,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 970.207.430,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.923.132,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 643.411.600,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 615.548.415,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.863.185,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.530.430,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.064.777,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.525.696,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 162.291.458,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.108.817,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 160.182.641,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.460.337,00
 • ARA TOPLAM 970.207.430,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.410.343,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.678.336,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.678.336,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.305,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.688.702,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.688.702,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 998.617.773,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 169.436.061,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 169.436.061,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.977.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.627.507,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 114.240.206,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.168.053.834,00

Kredi Hesaplama