ipek dogal enerji - ipeke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.666.193.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.060.571.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.789.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.789.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 126.684.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 100.557.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.127.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 403.968.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.841.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 310.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.754.000,00
 • ARA TOPLAM 5.666.193.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.480.705.000,00
 • Finansal Yatırımlar 268.066.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.810.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.810.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 212.999.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 658.214.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.051.000,00
 • - Şerefiye 15.773.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.278.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 88.134.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 145.369.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 72.808.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.146.898.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 496.102.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.921.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 73.043.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 73.043.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.094.000,00
 • Diğer Borçlar 19.159.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.335.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.824.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.357.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 119.136.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 257.960.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.778.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 247.182.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.432.000,00
 • ARA TOPLAM 496.102.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 206.719.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.700.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 35.781.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 159.238.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.574.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 128.664.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 702.821.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.444.077.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.198.344.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 259.786.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 239.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.869.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.869.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.869.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.204.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 811.493.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 80.491.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.245.733.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.146.898.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.