is gmyo - isgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.249.783.479,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 388.415.387,00
 • Finansal Yatırımlar 173.465.888,00
 • Ticari Alacaklar 116.530.503,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.064.499,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 113.466.004,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.685.288,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.685.288,00
 • Türev Araçlar 42.367.396,00
 • Stoklar 381.840.456,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.497.215,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.286.461,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.856.791,00
 • ARA TOPLAM 1.249.783.479,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.466.573.407,00
 • Finansal Yatırımlar 221.249.112,00
 • Ticari Alacaklar 32.659.874,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.659.874,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 175.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.741.256,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.724.396.501,00
 • Maddi Duran Varlıklar 38.460.738,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 931.084,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.597.842,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.597.842,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.716.356.886,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.232.364.908,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 464.336.466,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 352.420.787,00
 • Banka Kredileri 288.256.265,00
 • İhraç Edilen Tahviller 101.025.943,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 216.937.006,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 209.645.274,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.291.732,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 12.269.184,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.269.184,00
 • Türev Araçlar 8.393.543,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.831.188,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.435.702,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 455.484,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.980.218,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 704.787,00
 • ARA TOPLAM 1.232.364.908,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 623.764.900,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 621.751.194,00
 • Banka Kredileri 51.709.402,00
 • İhraç Edilen Tahviller 201.883.952,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.013.706,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.013.706,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.856.129.808,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.860.227.078,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.860.227.078,00
 • Ödenmiş Sermaye 958.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 36.567.156,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 36.951.956,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 65.949.792,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.261.000.280,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 297.389.779,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.716.356.886,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.