FİNANS

izmir firca - izfas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 102.575.120,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.468.800,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 49.436.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 545.550,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.891.031,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 830.272,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 830.272,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 42.890.173,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.234.098,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 715.196,00
 • ARA TOPLAM 102.575.120,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.874.749,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.963.642,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.963.642,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.601.270,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.438,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.438,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.196.399,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 124.449.869,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.745.974,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.967.041,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.044.707,00
 • Banka Kredileri 8.967.041,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.914.847,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 86.537,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.828.310,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 830.329,00
 • Diğer Borçlar 18.062,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 601,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.461,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.637.109,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 333.879,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 42.745.974,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.060.519,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.645.420,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.423.139,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.423.139,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.991.960,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.991.960,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 52.806.493,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 71.643.376,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.474.892,00
 • Ödenmiş Sermaye 59.062.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.313,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.424.810,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.424.810,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.405.917,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 969.374,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.111.524,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.614.371,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 168.484,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 124.449.869,00

Kredi Hesaplama