FİNANS

izmir firca - izfas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 91.505.646,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.825.666,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 45.446.429,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 314.903,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.131.526,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 915.949,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 915.949,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 38.592.385,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.817.531,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 787,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 906.899,00
 • ARA TOPLAM 91.505.646,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.248.017,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.243.543,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 146.905,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 146.905,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 857.569,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 111.753.663,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.742.775,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.699.309,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.729.338,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.688.944,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.688.944,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 430.608,00
 • Diğer Borçlar 44.572,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 601,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.971,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.659.699,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 300.540,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 66.742.775,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.559.461,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.592.346,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.529.221,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.529.221,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.437.894,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.437.894,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 74.302.236,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 37.451.427,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.324.009,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.875.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.830.534,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.830.534,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.000.193,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 393.021,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.289.963,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.319.577,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 127.418,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 111.753.663,00

Kredi Hesaplama