FİNANS

izmir firca - izfas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 66.914.981,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 848.631,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.690.140,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 861.894,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.828.246,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 678.561,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 678.561,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 27.550.275,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.839.027,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 308.347,00
 • ARA TOPLAM 66.914.981,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.487.770,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.870.387,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.870.387,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.750.063,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.112,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 703.208,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 89.402.751,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.379.206,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.054.083,00
 • - Banka Kredileri 27.054.083,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.920.398,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.237.405,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 292,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.237.113,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 433.278,00
 • Diğer Borçlar 2.554.874,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.356.289,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 198.585,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.289.250,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 667.890,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 54.379.206,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.895.024,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.198.338,00
 • Banka Kredileri 1.198.338,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.260.185,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.260.185,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 395.862,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.040.639,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.040.639,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 61.274.230,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 28.128.521,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.402.556,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.875.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.199.580,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.199.580,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -850.928,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 392.326,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 636.255,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.187.838,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -274.035,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 89.402.751,00

Kredi Hesaplama