FİNANS

izmir firca - izfas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 137.445.851,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.326.609,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 76.926.826,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.905.840,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 910.356,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 910.356,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 47.377.100,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.453.928,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 782.388,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 451.032,00
 • ARA TOPLAM 137.445.851,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.467.222,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.666.889,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.085,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 165.085,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.500.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.500.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.135.248,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 169.913.073,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.583.034,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.371.656,00
 • - Banka Kredileri 15.371.656,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.485.999,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.728.597,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 88.663,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.639.934,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.785.424,00
 • Diğer Borçlar 325.095,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 593,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 324.502,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.131.906,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.754.357,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 76.583.034,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.043.995,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.371.414,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.111.969,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.111.969,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.560.612,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.560.612,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.627.029,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 80.286.044,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.118.721,00
 • Ödenmiş Sermaye 59.062.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.313,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.858.872,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.858.872,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.971.855,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 571.460,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.082.218,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.448.505,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 167.323,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 169.913.073,00

Kredi Hesaplama