FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

izmir firca - izfas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 153.903.108,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.190.655,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 96.034.877,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.820,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 96.004.057,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 357.653,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 357.653,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.093.030,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.826.868,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 688.279,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 400.025,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 153.903.108,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 84.690.015,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 717.206,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 717.206,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 78.442.500,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.157,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.157,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.354.152,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.354.152,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 238.593.123,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.623.083,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.552.097,00
 • - Banka Kredileri 30.552.097,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.191.329,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.795.886,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.795.886,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.212.392,00
 • Diğer Borçlar 548.594,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 548.594,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.473.159,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 849.626,00
 • ARA TOPLAM 84.623.083,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.175.394,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.154.681,00
 • Banka Kredileri 8.154.681,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.408.594,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.408.594,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.638.281,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.638.281,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.973.838,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.798.477,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 131.794.646,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 130.940.489,00
 • Ödenmiş Sermaye 59.062.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 139.689.475,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 542.961,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.527.177,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.527.177,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.527.177,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.077.605,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.416.299,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -26.615.435,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 854.157,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 238.593.123,00