FİNANS

izmir demir celik - izmdc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.701.196.793,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.395.533.077,00
 • Finansal Yatırımlar 286.809.000,00
 • Ticari Alacaklar 593.179.468,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 73.369.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 519.810.393,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 383.981.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 382.033.868,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.947.812,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.834.513.351,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 164.376.371,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 42.803.846,00
 • ARA TOPLAM 6.701.196.793,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.397.294.584,00
 • Finansal Yatırımlar 1.019.693,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.371.218,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 202.895.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.789.981.852,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 609.911,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 630.649.200,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 677.222.560,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.098.491.377,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.334.480.907,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.359.166.895,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 742.265.997,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 440.221.906,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.045.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 396.175.920,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 129.594.112,00
 • Diğer Borçlar 6.063.363,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.002.479,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 95.319.371,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.102.952,00
 • ARA TOPLAM 8.334.480.907,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.719.031.338,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.543.061.334,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 156.613.179,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 156.613.179,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.356.825,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.053.512.245,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.044.979.132,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.923.935.635,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.763.962,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.884.035,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.974.258.887,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.974.258.887,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.832.374,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.063.561.868,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 461.758.245,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 121.043.497,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.098.491.377,00

Kredi Hesaplama