FİNANS

izmir demir celik - izmdc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.460.906.304,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.191.803.773,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 685.421.280,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.722.829,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 670.698.451,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.466.068,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.607.009,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.859.059,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.305.792.131,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 88.772.108,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 184.650.944,00
 • ARA TOPLAM 6.460.906.304,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.597.699.665,00
 • Finansal Yatırımlar 1.019.692,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.669.147,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 133.359.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.285.406.362,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 544.760,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 501.086.768,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 589.289.517,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.058.605.969,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.921.761.756,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.861.977.751,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 779.902.151,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 331.331.997,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.675.661,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 319.656.336,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.450.566,00
 • Diğer Borçlar 5.907.947,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 25.795.535,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.276.036,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 189.079.989,00
 • ARA TOPLAM 7.921.761.756,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.356.912.517,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.222.017.952,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 113.619.543,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.619.543,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.275.022,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.278.674.273,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.779.931.696,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.684.762.225,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.763.962,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.884.035,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.932.048.725,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.932.048.725,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.832.374,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.181.632.822,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 382.865.951,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 95.169.471,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.058.605.969,00

Kredi Hesaplama