FİNANS

izmir demir celik - izmdc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.115.628.061,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 899.508.702,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 919.907.573,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.708.203,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 863.199.370,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.363.804,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.491.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.872.418,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.958.222.629,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 164.263.715,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 169.361.638,00
 • ARA TOPLAM 5.115.628.061,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.860.316.957,00
 • Finansal Yatırımlar 1.023.056,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.050.121,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 133.359.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.105.711.625,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 585.403,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 356.742.876,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 179.781.628,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.975.945.018,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.793.318.206,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.298.185.098,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 745.013.503,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 257.663.261,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.183.456,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 241.479.805,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.947.203,00
 • Diğer Borçlar 5.911.095,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 25.060.213,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.801.074,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 239.940.545,00
 • ARA TOPLAM 6.793.318.206,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.187.693.403,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 893.843.780,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 81.598.137,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.598.137,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 212.251.486,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.981.011.609,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 994.933.409,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 952.923.077,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.763.962,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.884.035,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.459.881.702,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.459.881.702,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.133.890,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.255.768.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 188.027.642,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 42.010.332,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.975.945.018,00

Kredi Hesaplama