FİNANS

jantsa jant sanayi - jants - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 490.789.836,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 156.760.641,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 188.329.702,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.502.673,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 145.827.029,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.432.401,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.432.401,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 127.308.238,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.490.046,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.130.004,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.338.804,00
 • ARA TOPLAM 490.789.836,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 197.685.344,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.560,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.560,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 23.446.774,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 151.118.490,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 726.148,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.357.058,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.357.058,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 688.475.180,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 312.990.683,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 71.273.861,00
 • - Banka Kredileri 70.969.896,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.666.667,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 110.147.528,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 42.051,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 110.105.477,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.639.994,00
 • Diğer Borçlar 56.714.832,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 56.714.832,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 40.089.845,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.130.004,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.081.846,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.347.238,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 734.608,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.237.320,00
 • ARA TOPLAM 312.990.683,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.428.607,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 187.550,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 187.550,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.020.356,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.020.356,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.220.701,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 333.419.290,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 355.055.890,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 355.055.890,00
 • Ödenmiş Sermaye 11.100.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.584.236,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 28.584.236,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.243.069,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.222.947,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 245.272.941,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 46.668.358,00
 • Diğer Yedekler 90.939,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 688.475.180,00

JANTSA JANT SANAYI Haberleri

Tümü