FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

karel elektronik - karel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.416.963.468,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 628.337.574,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.754.284.452,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.987.554,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.751.296.898,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.156.269,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.156.269,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.239.298.004,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 698.800.968,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.781.847,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.304.354,00
 • ARA TOPLAM 5.416.963.468,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.852.154.106,00
 • Finansal Yatırımlar 43.395.761,00
 • Ticari Alacaklar 3.636,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.636,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.059.405.251,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 5.222.820,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.078.899.142,00
 • - Şerefiye 142.183.496,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 936.715.646,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.001.954,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.001.954,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 187.350.721,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.269.117.574,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.977.230.612,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.074.679.403,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.950.241,00
 • Banka Kredileri 2.493.196.076,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 730.708.142,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.017.481,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 729.690.661,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 202.053.458,00
 • Diğer Borçlar 7.853.801,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 949.838,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.903.963,00
 • Türev Araçlar 5.920.217,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 62.779.126,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.142.314,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 155.377.816,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 110.228.335,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 45.149.481,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 109.903.553,00
 • ARA TOPLAM 4.977.230.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 757.475.519,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 156.207.963,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.681.497,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 249.140.015,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 249.140.015,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 350.446.044,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.734.706.131,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.534.411.443,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.378.413.993,00
 • Ödenmiş Sermaye 402.942.766,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.091.620.191,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.941.479,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -194.145.483,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -194.145.483,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -194.145.483,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -170.228.994,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -171.089.179,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 860.185,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 110.552.210,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 579.240.475,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 234.945.328,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 155.997.450,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.269.117.574,00