FİNANS

karel elektronik - karel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.948.630.305,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 288.356.321,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 910.969.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.660.613,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.660.613,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.305.490.365,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 385.275.233,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.147.295,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 45.730.520,00
 • ARA TOPLAM 2.948.630.305,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 940.356.911,00
 • Finansal Yatırımlar 16.920.103,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 57.565,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 311.726.511,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 522.771.166,00
 • - Şerefiye 59.212.833,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 463.558.333,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.781.920,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.376.514,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.888.987.216,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.869.674.855,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.573.296.019,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 581.572.437,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 396.784.395,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.992.904,00
 • Diğer Borçlar 19.869.034,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 242.550,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 196.991.129,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.287.490,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.755.884,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.333.502,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.422.382,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.883.013,00
 • ARA TOPLAM 2.869.674.855,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.739.316,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 61.051.156,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 70.763.291,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 70.763.291,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.924.869,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.061.414.171,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 827.573.045,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 731.273.498,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.101.142,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.101.142,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.101.142,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.159.744,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 19.837.547,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 322.197,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.664.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 376.281.463,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.269.433,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 96.299.547,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.888.987.216,00

Kredi Hesaplama