FİNANS

karel elektronik - karel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.758.495.278,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 179.644.335,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 996.399.461,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.048.730,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.648,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.036.082,00
 • Türev Araçlar 13.092.857,00
 • Stoklar 1.215.571.099,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 299.958.366,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 643.512,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 46.136.918,00
 • ARA TOPLAM 2.758.495.278,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 865.779.566,00
 • Finansal Yatırımlar 10.326.422,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.730,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 282.945.821,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 508.673.731,00
 • - Şerefiye 59.212.833,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 449.460.898,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.903.905,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.486.557,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.624.274.844,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.625.488.302,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.405.917.289,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 499.072.269,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 431.454.702,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.339.771,00
 • Diğer Borçlar 1.592.665,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 196.155.915,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.126.932,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.892.537,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.500.782,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.391.755,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.936.222,00
 • ARA TOPLAM 2.625.488.302,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.994.705,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 54.629.943,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 67.819.641,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.819.641,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.545.121,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.807.483.007,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 816.791.837,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 723.292.527,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.809.302,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.809.302,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.809.302,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 451.617,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 451.617,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.664.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 376.281.463,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.704.749,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 93.499.310,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.624.274.844,00

Kredi Hesaplama