FİNANS

karel elektronik - karel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.680.973.596,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 164.742.034,00
 • Finansal Yatırımlar 21.655.710,00
 • Ticari Alacaklar 1.472.927.657,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.651,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.472.862.006,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.580.568,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.580.568,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.305.749.960,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 684.329.347,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.344.989,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.643.331,00
 • ARA TOPLAM 3.680.973.596,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.194.827.832,00
 • Finansal Yatırımlar 21.727.862,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 142.513,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 353.508.671,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 545.622.241,00
 • - Şerefiye 74.778.281,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 470.843.960,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 92.111,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 113.363.912,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.875.801.428,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.624.057.917,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.083.099.533,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 444.649.420,00
 • Banka Kredileri 1.607.139.112,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 586.387.130,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.379.940,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 585.007.190,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 94.605.717,00
 • Diğer Borçlar 1.829.208,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.028.189,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 73.682.918,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 53.547.153,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.135.765,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.734.042,00
 • ARA TOPLAM 3.624.057.917,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 387.051.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 155.433.676,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 177.523.380,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 177.523.380,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.094.612,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.011.109.585,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 864.691.843,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 740.717.410,00
 • Ödenmiş Sermaye 402.942.765,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.454.980,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -91.149.025,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -91.149.025,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -91.149.025,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.268.783,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 22.938.515,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 330.268,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.664.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 422.265.165,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -31.729.258,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 123.974.433,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.875.801.428,00

Kredi Hesaplama