FİNANS

kocaer celik - kcaer - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.405.749.038,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 735.050.793,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 801.545.926,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.541.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 799.004.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 164.472.418,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.394.206,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.078.212,00
 • Türev Araçlar 209.341.764,00
 • Stoklar 1.399.531.468,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95.806.669,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 3.405.749.038,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.894.579.567,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.652,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.652,00
 • Türev Araçlar 95.498.316,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.735.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.622.487.639,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 108.181,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.522.022,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.522.022,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 899.689,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.300.328.605,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.688.489.458,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.358.547.630,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 418.206.771,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.044.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 417.162.458,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.912.955,00
 • Diğer Borçlar 93.473.435,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.893.552,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 89.579.883,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 751.628.709,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.451.683,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.268.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.343.791,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.924.484,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.688.489.458,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 439.313.290,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.092.581,00
 • Banka Kredileri 221.628.959,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 151.463.622,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.369.111,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.369.111,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.851.598,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.127.802.748,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.172.525.857,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.163.254.647,00
 • Ödenmiş Sermaye 233.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 142.521.690,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.769.349,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 904.673.816,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 904.673.816,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.120.824,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -150.127.779,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 20.902.048,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -171.029.827,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.105.331,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.002.970,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 449.809.270,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.271.210,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.300.328.605,00

Kredi Hesaplama