FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kocaer celik - kcaer - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.161.680.269,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 673.922.387,00
 • Finansal Yatırımlar 680.921.696,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 680.921.696,00
 • Ticari Alacaklar 1.254.835.981,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.875.099,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.245.960.882,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 226.042.188,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.310.773,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 195.731.415,00
 • Türev Araçlar 111.937.783,00
 • Stoklar 2.861.204.532,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 92.870.498,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.080,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 259.944.124,00
 • ARA TOPLAM 6.161.680.269,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.041.930.404,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.131.274,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.131.274,00
 • Türev Araçlar 20.116.354,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 286.170.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.341.619.415,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 114.957,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.922.023,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.922.023,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.495.345,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 46.495.345,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 143.690.991,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.203.610.673,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.288.995.797,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.975.890.057,00
 • - Banka Kredileri 1.920.181.948,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 282.572.407,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.235.908.351,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.235.908.351,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.179.617,00
 • Diğer Borçlar 120.251.639,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.232.013,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 94.019.626,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 561.611.237,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.461.407,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 41.118.237,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.678.220,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.440.017,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.845,00
 • ARA TOPLAM 4.288.995.797,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 833.259.629,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 794.770.268,00
 • Banka Kredileri 630.305.728,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 164.464.540,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.489.361,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.489.361,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.122.255.426,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.081.355.247,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.062.463.397,00
 • Ödenmiş Sermaye 657.570.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 986.907.465,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 219.137.189,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.333.010.046,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -118.494.751,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 75.197.460,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -193.692.211,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 222.923.521,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.574.705.745,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.186.704.182,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.891.850,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.203.610.673,00