FİNANS

kocaer celik - kcaer - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.825.629.201,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 698.185.889,00
 • Finansal Yatırımlar 355.728.841,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 355.728.841,00
 • Ticari Alacaklar 1.635.901.181,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 390.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.635.511.026,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 127.866.814,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.927.158,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 99.939.656,00
 • Türev Araçlar 78.810.433,00
 • Stoklar 1.537.923.825,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 153.649.043,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.050,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 237.556.125,00
 • ARA TOPLAM 4.825.629.201,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.117.873.240,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.131.274,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.131.274,00
 • Türev Araçlar 70.280.521,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 156.695.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.777.896.945,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 86.664,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.890.778,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.890.778,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.316.460,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.943.502.441,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.044.139.994,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.769.475.894,00
 • - Banka Kredileri 1.665.885.418,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 181.741.077,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 545.743.821,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.005,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 545.737.816,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.603.030,00
 • Diğer Borçlar 195.102.707,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 64.234.203,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 130.868.504,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.263.762.847,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.911.303,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.797.233,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.969.634,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.827.599,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.082,00
 • ARA TOPLAM 4.044.139.994,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 435.370.257,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 324.075.567,00
 • Banka Kredileri 174.107.093,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 149.968.474,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.864.343,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.864.343,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 92.430.347,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.479.510.251,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.463.992.190,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.449.686.811,00
 • Ödenmiş Sermaye 657.570.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.001.044,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 119.699.349,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.722.501.884,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -158.003.290,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 32.935.438,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -190.938.728,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.105.331,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 919.769.235,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 175.045.346,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.305.379,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.943.502.441,00

Kredi Hesaplama