FİNANS

kocaer celik - kcaer - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.222.804.876,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.428.406.299,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 775.478.650,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 305.581,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 775.173.069,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.817.646,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.374.903,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 106.442.743,00
 • Türev Araçlar 209.341.764,00
 • Stoklar 1.622.134.069,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.626.448,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 4.222.804.876,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.731.068.535,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.152,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.152,00
 • Türev Araçlar 95.498.316,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.735.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.518.493.683,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 100.396,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.073.108,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 903.706,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.953.873.411,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.557.141.961,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 837.409.211,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.251.709.784,00
 • Banka Kredileri 660.699.717,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 999.231.434,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.028.687,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 998.202.747,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.956.208,00
 • Diğer Borçlar 60.540.699,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.570.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.970.655,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 332.872.924,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 52.149.274,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.272.427,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.501.381,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.771.046,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.557.141.961,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 348.432.215,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 275.147.287,00
 • Banka Kredileri 199.942.005,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 75.205.282,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.684.928,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.684.928,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.600.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.905.574.176,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.048.299.235,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.038.091.005,00
 • Ödenmiş Sermaye 233.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 142.521.690,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.769.349,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 907.809.164,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 907.809.164,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.985.476,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -147.093.137,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 23.936.690,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -171.029.827,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.105.331,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.002.970,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 318.475.638,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.208.230,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.953.873.411,00

Kredi Hesaplama