FİNANS

konfrut gida - knfrt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 729.262.384,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.591.348,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 286.100.017,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 117.220.420,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.879.597,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.657.392,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.657.392,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.795.764,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 85.415.483,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 149.471,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 62.702.380,00
 • ARA TOPLAM 729.262.384,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 97.696.589,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 93.916.553,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 580.093,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 580.093,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 826.958.973,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 569.652.272,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.819.834,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 58.409.038,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 189.997.197,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 77.714.838,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 112.282.359,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.156.297,00
 • Diğer Borçlar 26.591.397,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.495.276,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96.121,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 272.137.748,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.293.170,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.649.321,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.943.052,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.706.269,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.308,00
 • ARA TOPLAM 569.652.272,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.390.235,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.867.538,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.212.542,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.212.542,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 310.155,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 580.042.507,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 246.916.466,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 246.916.466,00
 • Ödenmiş Sermaye 132.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.148.139,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.968.442,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.968.442,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.968.442,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.498.125,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 70.374.061,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.787.413,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 826.958.973,00

Kredi Hesaplama