FİNANS

konya cimento - konya - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.043.556.100,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 168.668.454,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 418.855.763,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 70.848.725,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 348.007.038,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 118.755,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 77.125,00
 • Stoklar 394.397.459,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.563.883,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.874.661,00
 • ARA TOPLAM 1.043.556.100,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 466.127.061,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.170.845,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22.662.944,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 390.294.545,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.200.384,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.217.120,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.365.298,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.509.683.161,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 986.423.630,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 465.656.615,00
 • - Banka Kredileri 458.205.744,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 422.807.510,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 97.036.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 325.771.432,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.179.074,00
 • Diğer Borçlar 8.670.957,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.787.973,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.150.579,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.170.922,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.672.151,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.498.771,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 986.423.630,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.620.771,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.364.617,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.364.617,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 43.256.154,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.256.154,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.033.044.401,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 476.638.760,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 476.605.039,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 61.484.151,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.911,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.031.320,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.031.320,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.031.320,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.700,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 61.700,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.630.084,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 435.165.964,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -48.544.671,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.721,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.509.683.161,00

Kredi Hesaplama