FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

konya cimento - konya - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.540.191.359,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 229.313.142,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 581.618.877,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.833.646,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 579.785.231,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 91.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 670.112.777,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.284.162,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.770.460,00
 • ARA TOPLAM 1.540.191.359,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.123.005.360,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.248.159,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.006.188,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.821.081.491,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.279.778,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 341.603,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 161.899.856,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.663.196.719,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.081.717.103,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 133.996.619,00
 • - Banka Kredileri 110.711.721,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 768.518.486,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 221.374.503,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 547.143.983,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.147.680,00
 • Diğer Borçlar 15.841.274,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.841.274,00
 • Türev Araçlar 1.180.769,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.569.250,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 58.340.143,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.019.136,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.321.007,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.081.717.103,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.491.458,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.190.155,00
 • Banka Kredileri 17.363.023,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.827.132,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 63.301.303,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 63.301.303,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.168.208.561,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.494.988.158,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.494.843.923,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.143.574.764,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.027.388,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -75.011.443,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -75.011.443,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -75.011.443,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -841.854,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -841.854,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 725.101.462,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.732.788,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 683.515.608,00
 • Diğer Yedekler 19.337.346,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 144.235,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.663.196.719,00