FİNANS

konya cimento - konya - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 340.837.565,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.441.644,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 184.883.367,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 576.062,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 184.307.305,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 583.343,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 101.997.429,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.737.557,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.194.225,00
 • ARA TOPLAM 340.837.565,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 260.420.822,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.675.580,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.507.436,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 212.107.192,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.797.112,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.238.008,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.636.101,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 601.258.387,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 205.248.880,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.615.847,00
 • - Banka Kredileri 16.500.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 145.886.474,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.860.954,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 111.025.520,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.855.920,00
 • Diğer Borçlar 2.873.820,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 100.735,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.416.369,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.206.314,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.293.401,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 787.141,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.506.260,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 205.248.880,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.608.704,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.942.063,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.942.063,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.666.641,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.666.641,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 223.857.584,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 377.400.803,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 377.342.014,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 61.484.151,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.911,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.781.888,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.781.888,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.781.888,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.630.084,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 257.342.322,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.828.214,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 58.789,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 601.258.387,00

KONYA CIMENTO Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama