FİNANS

korfez gmyo - krgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 113.286.777,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.265.636,00
 • Finansal Yatırımlar 50.071.496,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 50.071.496,00
 • Ticari Alacaklar 4.834.641,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.011.880,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 822.761,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 53.173.063,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.940.892,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.049,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 113.286.777,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 78.603.752,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 63.600.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.097.727,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.826,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 6.826,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.187,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.187,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.115.976,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 191.890.529,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.847.612,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 171.156,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.001.216,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.001.216,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.547,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.424.185,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 99.353,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 99.353,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 92.155,00
 • ARA TOPLAM 21.847.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.898.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 600.560,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 600.560,00
 • Ticari Borçlar 3.794.550,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.794.550,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 520.676,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.990.363,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 991.851,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 991.851,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.745.612,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 154.144.917,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 154.144.917,00
 • Ödenmiş Sermaye 66.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.373.208,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.700.407,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -241.513,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -241.513,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -241.513,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.016.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.527.577,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.768.895,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 191.890.529,00

Kredi Hesaplama