FİNANS

koroplast temizlik ambalaj - krpls - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 473.642.375,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.264.546,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 354.376.784,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.784.438,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 351.592.346,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 107.691.764,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 826.716,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.482.565,00
 • ARA TOPLAM 473.642.375,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 98.554.999,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 74.323.608,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.588.296,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 175.221,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 175.221,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 141.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 572.197.374,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 313.804.809,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.550.631,00
 • - Banka Kredileri 25.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.764.879,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 174.811.337,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.789.854,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 167.021.483,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.044.292,00
 • Diğer Borçlar 21.712.523,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.379.867,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.332.656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 795.790,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.224.933,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.900.424,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.900.424,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 313.804.809,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.616.903,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.749.389,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.867.514,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.867.514,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 380.421.712,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 191.775.662,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 191.775.662,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.374,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.374,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 27.374,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 473.546,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.435.098,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.839.644,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 572.197.374,00

Kredi Hesaplama