FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kutahya porselen - kutpo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.032.606.630,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.414.501,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 400.142.387,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.927.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 389.214.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.963.916,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.963.916,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 491.837.158,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.099.607,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 149.061,00
 • ARA TOPLAM 1.032.606.630,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.698.455.252,00
 • Finansal Yatırımlar 13.432,00
 • Ticari Alacaklar 2.128.381,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.128.381,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.084.032,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.084.032,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 115.448.676,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.239.537.801,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.543.151,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.543.151,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.365.352,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 188.828.428,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.731.061.882,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 553.845.519,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 146.144.287,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 129.352.132,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.792.218,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 117.559.914,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.385.247,00
 • Diğer Borçlar 98.146.814,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 84.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.146.814,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 91.335.406,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.000.591,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.481.042,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.599.868,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.881.174,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 553.845.519,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.138.047,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.858.949,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.904.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 77.375.098,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.375.098,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 688.983.566,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.042.078.316,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.042.078.316,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.916.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.294.868,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.313.419,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.881.291,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.124.989.643,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.599.186,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.731.061.882,00