FİNANS

kutahya porselen - kutpo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 916.091.679,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.590.976,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 464.823.968,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.642.866,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 410.181.102,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.966.580,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.966.580,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 403.334.600,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.871.886,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.466,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 500.203,00
 • ARA TOPLAM 916.091.679,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 420.513.289,00
 • Finansal Yatırımlar 1.001,00
 • Ticari Alacaklar 8.988.381,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.988.381,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 352.562,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 352.562,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.114.452,00
 • Maddi Duran Varlıklar 325.437.308,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.205.944,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.205.944,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 508.596,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.273.945,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.336.604.968,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 683.386.636,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 269.971.765,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 92.355.505,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.981.849,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 87.373.656,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 98.626.528,00
 • Diğer Borçlar 10.077.716,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.077.716,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 213.329.148,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü -7.000.689,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.026.663,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.742.582,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.284.081,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 683.386.636,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.253.854,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.544.613,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.904.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.805.241,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.805.241,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 740.640.490,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 595.964.478,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 595.964.478,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.916.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.215.765,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 79.291,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.348.055,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.644.482,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 566.229.341,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.226.854,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.336.604.968,00

Kredi Hesaplama