FİNANS

kutahya porselen - kutpo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 601.174.991,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.508.618,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 296.591.193,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.070.231,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 280.520.962,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.646.736,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.646.736,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 268.453.933,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.630.056,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.344.455,00
 • ARA TOPLAM 601.174.991,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 271.748.091,00
 • Finansal Yatırımlar 1.001,00
 • Ticari Alacaklar 4.658.210,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.658.210,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 236.046,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 236.046,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.178.338,00
 • Maddi Duran Varlıklar 207.511.404,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.965.970,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.586.891,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.822.668,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 872.923.082,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 368.298.356,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.094.184,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 147.603.523,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.675.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.927.799,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.736.562,00
 • Diğer Borçlar 3.879.855,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.879.855,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 135.650.902,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.660.195,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.673.135,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.038.270,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.634.865,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 368.298.356,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.611.622,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.962.773,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.904.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.744.849,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.744.849,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 429.909.978,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 443.013.104,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 443.013.104,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.916.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.215.765,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 79.291,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.418.978,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.644.482,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 355.419.050,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 44.156.694,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 872.923.082,00

Kredi Hesaplama