FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

marti otel - marti - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 276.651.989,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.166.429,00
 • Finansal Yatırımlar 28.518.449,00
 • Ticari Alacaklar 137.210.127,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 118.692.191,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.517.936,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.347.146,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.787.238,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.559.908,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 30.155.744,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.921.682,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.332.412,00
 • ARA TOPLAM 276.651.989,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.401.068.032,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 785.715,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 785.715,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.767.663,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.767.663,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.017.961.737,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.130.163.708,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 494.862,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 494.862,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.994.026,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.994.026,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 180.937.851,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.677.720.021,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 684.160.447,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 179.065.829,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 62.849.690,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.416.256,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.459.409,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.956.847,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.163.348,00
 • Diğer Borçlar 248.951.894,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 159.438.947,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 89.512.947,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.684.390,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.029.040,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 566.493,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.462.547,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 684.160.447,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.345.633.823,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.278.824.331,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.613.361,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.296.046,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.900.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.900.085,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.029.794.270,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.647.925.751,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.893.275.200,00
 • Ödenmiş Sermaye 600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.885.735,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.026.479.627,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.026.479.627,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 700.668.620,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 700.668.620,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.612.245,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -384.798.897,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 101.540.037,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.754.650.551,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.677.720.021,00