FİNANS

marti otel - marti - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 460.100.925,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 207.193.661,00
 • Finansal Yatırımlar 16.428.632,00
 • Ticari Alacaklar 149.182.108,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 361.161,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 148.820.947,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.945.650,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.235.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.709.927,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 12.800.897,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.331.575,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.218.402,00
 • ARA TOPLAM 460.100.925,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.479.017.763,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.846.032,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.846.032,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 542.728.365,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.730.180.278,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 223.109,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 223.109,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.278.726,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.278.726,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 158.760.627,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.939.118.688,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 375.385.143,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 87.795.193,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 147.291.752,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.855.652,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 996.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.858.688,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.761.961,00
 • Diğer Borçlar 67.733.396,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.539.656,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 56.193.740,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 38.377.691,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.569.498,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 435.797,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.133.701,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 375.385.143,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.075.338.051,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.041.539.825,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 15.178.429,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.702.259,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.917.538,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.917.538,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.450.723.194,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.488.395.494,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.294.902.200,00
 • Ödenmiş Sermaye 600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.401.033,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.071.319.255,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.071.319.255,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -94.499.463,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -94.499.463,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.747.563,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -384.638.389,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 76.071.154,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.193.493.294,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.939.118.688,00

Kredi Hesaplama