FİNANS

marti otel - marti - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 466.440.820,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 292.980.868,00
 • Finansal Yatırımlar 3.665.708,00
 • Ticari Alacaklar 44.087.330,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 208.754,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.878.576,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.350.901,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.673.605,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.677.296,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.995.650,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.081.455,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.278.908,00
 • ARA TOPLAM 466.440.820,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.331.410.274,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.710.661,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.710.661,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 233.439.084,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.837.881.972,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 276.439,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 276.439,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.272.128,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.272.128,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 201.935.177,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.797.851.094,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 349.343.236,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.223.757,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 120.956.587,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.033.602,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 818.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.214.845,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.147.643,00
 • Diğer Borçlar 109.865.554,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.968.345,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.897.209,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.900.437,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.215.656,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 408.718,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.806.938,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 349.343.236,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.903.541.730,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.852.524.465,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 35.714.698,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.669.274,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.633.293,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.633.293,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.252.884.966,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.544.966.128,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 429.256.349,00
 • Ödenmiş Sermaye 600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.143.323,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 409.375.490,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 409.375.490,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -178.437.197,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -178.437.197,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.747.563,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -384.638.389,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -27.435.488,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.115.709.779,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.797.851.094,00

Kredi Hesaplama