FİNANS

marti otel - marti - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 506.070.802,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 238.124.598,00
 • Finansal Yatırımlar 6.124.415,00
 • Ticari Alacaklar 169.092.591,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 288.345,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.804.246,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.460.585,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.536.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.924.585,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.432.109,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.681.047,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.155.457,00
 • ARA TOPLAM 506.070.802,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.471.785.659,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.778.867,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.778.867,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 243.779.153,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.950.688.356,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 235.820,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 235.820,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.363.850,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.363.850,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 219.637.873,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.977.856.461,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 327.237.577,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.474.407,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 130.401.204,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.599.418,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 895.810,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.703.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.532.664,00
 • Diğer Borçlar 66.856.776,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.512.807,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.343.969,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.473.280,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.899.828,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 375.336,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.524.492,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 327.237.577,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.099.480.522,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.066.285.986,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 18.723.136,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.750.492,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.720.908,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.720.908,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.426.718.099,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.551.138.362,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 413.064.563,00
 • Ödenmiş Sermaye 600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 19.946.034,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 408.885.353,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 408.885.353,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -182.769.766,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -182.769.766,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.747.563,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -384.638.389,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -53.607.279,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.138.073.799,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.977.856.461,00

Kredi Hesaplama