FİNANS

mega polietilen - megap - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 368.649.042,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.101.341,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 233.786.853,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 233.786.853,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.621.551,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.621.551,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 44.038.390,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.427.501,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 411.747,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.261.659,00
 • ARA TOPLAM 368.649.042,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 48.040.380,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 39.271.755,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 504.139,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 504.139,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.395.373,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 416.689.422,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 303.326.211,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.115.894,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.973.198,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 148.410.527,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 148.410.527,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 743.992,00
 • Diğer Borçlar 110.357.941,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 100.914.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.443.789,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.600.302,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.545,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 119.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 51.260,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 68.335,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.217,00
 • ARA TOPLAM 303.326.211,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.684.470,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.612.689,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 71.781,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.781,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 346.010.681,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 70.678.741,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 70.678.741,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.126.145,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -68.511,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -68.511,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -68.511,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 923.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.993.551,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.703.685,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 416.689.422,00

Kredi Hesaplama