FİNANS

mega polietilen - megap - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.624.586.054,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 52.138.536,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.052.019.994,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.052.019.994,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.652.211,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.652.211,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 405.591.819,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95.208.469,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 128.430,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.846.595,00
 • ARA TOPLAM 1.624.586.054,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 256.427.367,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 245.753.180,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.913.169,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.913.169,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.900.924,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.900.924,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 978.334,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.881.013.421,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.415.928.731,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 379.289.801,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.688.541,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 842.457.595,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 842.457.595,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.573.864,00
 • Diğer Borçlar 71.236.088,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.496.238,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.739.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 110.500.751,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 176.874,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 176.874,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.217,00
 • ARA TOPLAM 1.415.928.731,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.928.825,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 61.740.008,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 986.137,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 986.137,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.202.680,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.495.857.556,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 385.155.865,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 385.155.865,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.504.640,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.308.388,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 70.308.388,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 387.488,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.215.969,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.807.120,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.319.748,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.881.013.421,00

Kredi Hesaplama