FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mega polietilen - megap - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.904.353.810,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.086.577,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.719.766.575,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.719.766.575,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.726.305,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.726.305,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 790.427.881,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 331.091.690,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 327.883,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 45.926.899,00
 • ARA TOPLAM 2.904.353.810,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 833.480.043,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 745.423.178,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.124.212,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.124.212,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.323.806,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.323.806,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 57.440.182,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.737.833.853,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.449.684.703,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 668.385.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.328.690,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.294.196.316,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.294.196.316,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.549.396,00
 • Diğer Borçlar 109.250.148,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 96.742.351,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.507.797,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 306.386.656,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 219.753,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 180.073,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 180.073,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.188.428,00
 • ARA TOPLAM 2.449.684.703,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.112.637,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.614.939,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.497.698,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.497.698,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.488.797.340,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.249.036.513,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.249.036.513,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 345.046.364,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.507.403,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -143.484,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -143.484,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -143.484,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.107.998,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 335.498.276,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 247.019.956,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.737.833.853,00