mega polietilen - megap - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 95.207.011,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.451.853,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 47.973.517,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.973.517,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 190.136,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 190.136,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.144.470,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.766.946,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 115.847,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.645.589,00
 • ARA TOPLAM 95.172.511,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.500,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.030.470,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.955.107,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.955.107,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.087.361,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.157,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 84.631,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 84.631,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 919.664,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 111.237.481,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.999.869,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.991.210,00
 • - Banka Kredileri 2.991.210,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.414.614,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 56.831.287,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.831.287,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 698.220,00
 • Diğer Borçlar 7.235.963,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.336.832,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.899.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.790.497,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.585.706,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 450.771,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.064,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 437.707,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.601,00
 • ARA TOPLAM 78.999.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.698.129,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.623.315,00
 • Banka Kredileri 1.722.824,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.900.491,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 74.814,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 74.814,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.697.998,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 26.539.483,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.539.483,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.221.450,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 864.519,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -73.556,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -73.556,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -73.556,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.779.947,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.747.123,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 111.237.481,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.