FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mega metal - megmt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.737.361.427,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.355.452.282,00
 • Finansal Yatırımlar 121.954.708,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 121.954.708,00
 • Ticari Alacaklar 1.382.840.537,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.382.840.537,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 81.364.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.683.707,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.680.570,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.566.334.737,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 223.697.077,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.717.809,00
 • ARA TOPLAM 4.737.361.427,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.971.251.383,00
 • Finansal Yatırımlar 33.212.346,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 410.413.780,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.380.073.746,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.367.545,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 125.887.167,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 78.303.395,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 47.583.772,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.708.612.810,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.872.897.823,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.174.007.709,00
 • - Banka Kredileri 2.174.007.709,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 209.600.511,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.120.544,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 986.774.515,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 986.774.515,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.184.306,00
 • Diğer Borçlar 37.873.012,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.835.008,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 38.004,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 236.949.342,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.046.945,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.765.589,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.281.356,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.444.105,00
 • ARA TOPLAM 3.872.897.823,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 653.965.614,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.471.827,00
 • Banka Kredileri 92.114.217,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.357.610,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 134.833.126,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 51.760.363,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.760.363,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 77.866.570,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.526.863.437,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.181.749.373,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.181.749.373,00
 • Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.046.789.257,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.477.007,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.477.007,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.746.219,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.338.419.895,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.338.419.895,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.921.398,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 387.688.868,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 138.406.962,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.708.612.810,00