FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

menderes tekstil - mndrs - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.811.728.383,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 437.865.297,00
 • Finansal Yatırımlar 50.172,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 50.172,00
 • Ticari Alacaklar 1.000.900.629,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 634.030.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 366.870.477,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.136.272,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.761,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.130.511,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.290.699.027,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.576.368,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.801.930,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.627.806,00
 • ARA TOPLAM 3.811.728.383,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.339.593.417,00
 • Finansal Yatırımlar 2.789.318,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 159.340,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 159.340,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 474.280.431,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 406.670.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.061.956.498,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127.799.358,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 15.830.538,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 382.199,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 82.681.814,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 82.681.814,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 183.256.658,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.151.321.800,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.336.257.028,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.161.829.527,00
 • - Banka Kredileri 1.161.829.527,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 322.969.073,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.145.975,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 48.227,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.227,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 659.588.966,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 91.767.822,00
 • Diğer Borçlar 12.549.955,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.549.955,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.488.243,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 850.257,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.164.958,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.283.011,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.881.947,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.336.257.028,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.868.804.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.019.830.218,00
 • Banka Kredileri 1.014.569.417,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.260.801,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.942.250,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 158.785.756,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 158.785.756,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 674.246.343,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.205.061.595,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.946.260.205,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.869.199.921,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.292.576,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.175.762.937,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.516.859,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.812.112.834,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.812.112.834,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.800.204,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -158.011,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -158.011,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 122.565.937,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.116.284.664,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.108.822.125,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 77.060.284,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.151.321.800,00