FİNANS

menderes tekstil - mndrs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.594.012.935,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 117.868.895,00
 • Finansal Yatırımlar 3.893.423,00
 • Ticari Alacaklar 612.777.609,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 381.617.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 231.159.714,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.503.234,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 327.128,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.176.106,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.706.234.192,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.275.397,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.778.947,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 93.320.176,00
 • ARA TOPLAM 2.594.012.935,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.076.914.328,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 153.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 153.411,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 240.244.300,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 208.625.903,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.166.634.853,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.744.515,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 10.301.659,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 92.209,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.182.490,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37.182.490,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 390.328.856,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.670.927.263,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.126.592.052,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.127.642.073,00
 • - Banka Kredileri 1.127.642.073,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 312.150.770,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 536.253.306,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 536.253.306,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.370.210,00
 • Diğer Borçlar 12.529.443,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.529.443,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.496.052,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 362.499,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.787.699,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.924.978,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.862.721,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.126.592.052,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.579.854.557,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 852.220.128,00
 • Banka Kredileri 840.833.122,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.387.006,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.073.246,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 118.684.242,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 118.684.242,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 587.876.941,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.706.446.609,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.964.480.654,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.920.088.804,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 860.487,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.089.778.388,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.089.778.388,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 10.837.864,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.649.562,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 42.649.562,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.340.261,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -510.871.703,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.037.331.809,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.391.850,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.670.927.263,00

Kredi Hesaplama