FİNANS

menderes tekstil - mndrs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.426.889.581,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.821.105,00
 • Finansal Yatırımlar 35.057.400,00
 • Ticari Alacaklar 665.105.750,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 330.903.554,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 334.202.196,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 120.906.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 96.816.817,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.090.150,00
 • Türev Araçlar 4.860.369,00
 • Stoklar 1.453.689.304,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.954.132,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.422.024,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 109.726.683,00
 • ARA TOPLAM 2.426.889.581,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.339.546.916,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 144.597,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.597,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 84.096.928,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 139.757.592,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.952.591.587,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.404.764,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 3.643.001,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.622,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.625.273,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 43.625.273,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.926.175,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.766.436.497,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.235.277.160,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.176.690.079,00
 • - Banka Kredileri 1.176.690.079,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 402.485.587,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.878.962,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 551.181.539,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 641.427,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 550.540.112,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.885.526,00
 • Diğer Borçlar 3.586.807,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 431.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.155.677,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 46.506.500,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.670.241,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.270.881,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.938.881,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.332.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.235.277.160,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.211.463.642,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 846.014.046,00
 • Banka Kredileri 831.902.514,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.111.532,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 96.152.151,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.152.151,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 269.297.445,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.446.740.802,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.319.695.695,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.297.386.082,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 860.487,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.212.313.900,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.212.313.900,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 8.778.467,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.649.562,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 42.649.562,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.340.261,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -510.871.703,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 292.093.575,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 22.309.613,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.766.436.497,00

Kredi Hesaplama