FİNANS

mobiltel iletisim - mobtl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.101.347.281,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 97.885.243,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 529.436.306,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.406.803,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 504.029.503,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 485.351,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 485.351,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 314.517.940,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 143.894.434,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 240.232,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.495.543,00
 • ARA TOPLAM 1.100.714.817,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 632.464,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.294.051.233,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 525.538,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 525.538,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.245.477.753,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.831.915,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 605.296,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.893.725,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.395.398.514,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 979.146.924,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 252.936.307,00
 • - Banka Kredileri 252.936.307,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 170.746.247,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.927.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 488.557.725,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.443.681,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 445.114.044,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.220.171,00
 • Diğer Borçlar 159.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.169.487,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.773.856,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.198.144,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.456.819,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 741.325,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.797,00
 • ARA TOPLAM 979.146.924,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 427.539.517,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 132.566.761,00
 • Banka Kredileri 121.137.499,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.429.262,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.929.903,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.929.903,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 291.042.853,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.406.686.441,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.988.712.073,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.896.637.976,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.025.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -334.413.453,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.660.171,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.501.420,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.501.420,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.501.420,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.108.972,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.108.972,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.899.729,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.023.596.478,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 75.505.443,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 92.074.097,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.395.398.514,00

Kredi Hesaplama