FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mobiltel iletisim - mobtl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.923.709.495,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.387.307,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 733.661.500,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.924.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 711.737.490,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 294.270.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 293.693.365,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 576.985,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 671.027.405,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.436.346,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 297.679,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.891.335,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.035.252,00
 • ARA TOPLAM 1.923.709.495,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.402.828.745,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 511.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 511.506,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.247.712.778,00
 • Maddi Duran Varlıklar 147.778.268,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 791.576,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 344.541,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 344.541,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.326.538.240,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.499.013.431,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 533.512.482,00
 • - Banka Kredileri 533.512.482,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 440.187.632,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 361.672.332,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 361.672.332,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.040.082,00
 • Diğer Borçlar 82.526.563,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 82.367.563,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 63.135.724,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.187.642,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.778.472,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.033.477,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 744.995,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 975.685,00
 • ARA TOPLAM 1.499.013.431,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 763.623.575,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 358.936.861,00
 • Banka Kredileri 337.973.460,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.963.401,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 402.677.794,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.262.637.006,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.063.901.234,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.902.514.650,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.025.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.966.825.953,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 287.927.287,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.755.414,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.755.414,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -797.294.499,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -797.294.499,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 76.427.350,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 997.380.548,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 348.003.425,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 161.386.584,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.326.538.240,00