FİNANS

mobiltel iletisim - mobtl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.093.368.684,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.386.673,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 809.740.164,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.526.612,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 803.213.552,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 474.589,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 474.589,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 229.998.712,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.404.130,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.338.271,00
 • ARA TOPLAM 1.093.342.539,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 26.145,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.258.657.713,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 112.496,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.496,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.212.400.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.498.659,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 742.684,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 742.684,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 119.994,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 119.994,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 433.651,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.352.026.397,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.042.509.309,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 490.347.471,00
 • - Banka Kredileri 490.347.471,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 126.135.213,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.360.970,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 368.272.417,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.394,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 368.267.023,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.799.986,00
 • Diğer Borçlar 159.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.608.481,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.486.372,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.880.056,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.279.547,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 600.509,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.731.568,00
 • ARA TOPLAM 1.042.509.309,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 375.815.315,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 199.085.950,00
 • Banka Kredileri 190.620.440,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.465.510,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.160.527,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.160.527,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 174.568.838,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.418.324.624,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.933.701.773,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.873.722.326,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.025.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -334.413.453,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.660.171,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -516.078,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -516.078,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -516.078,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.693.993,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -32.693.993,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.262.836,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 951.088.620,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 158.334.223,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 59.979.447,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.352.026.397,00

Kredi Hesaplama