FİNANS

mobiltel iletisim - mobtl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 949.290.743,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 145.191.991,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 616.769.215,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.207.651,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 582.561.564,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 916.068,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 916.068,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 180.851.384,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.530.992,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.031.093,00
 • ARA TOPLAM 949.290.743,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.260.458.739,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 122.496,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 122.496,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.212.400.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 44.936.860,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 699.764,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 397.091,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.209.749.482,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 919.888.114,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 398.454.779,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 192.346.894,00
 • Banka Kredileri 398.454.779,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 289.300.622,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.394,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 289.295.228,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.095.171,00
 • Diğer Borçlar 159.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.098.350,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.943.726,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.142.311,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.541.802,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 600.509,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.573,00
 • ARA TOPLAM 919.888.114,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 347.145.464,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 176.228.932,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.592.667,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 168.323.865,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.267.033.578,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.942.715.904,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.882.974.999,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.025.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 93.660.171,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -334.413.453,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -600.303,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -600.303,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -600.303,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.900.487,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -80.900.487,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.262.837,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 951.088.619,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 215.877.615,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 59.740.905,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.209.749.482,00

Kredi Hesaplama