FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

naturel enerji - naten - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.548.118.904,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 321.093.123,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 921.403.067,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 138.110.664,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 783.292.403,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.730.723,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.730.723,00
 • Türev Araçlar 12.722.502,00
 • Stoklar 25.637.627,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 219.957.052,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.816.512,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.758.298,00
 • ARA TOPLAM 1.548.118.904,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.495.854.332,00
 • Finansal Yatırımlar 1.744.422.468,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.724.251,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.724.251,00
 • Türev Araçlar 35.915.919,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 587.989.979,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.696.757.614,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.500.308,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 146.544,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 421.509.457,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.887.792,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.043.973.236,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.623.494.591,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 116.080.603,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 716.902.523,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 735.843.580,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 735.843.580,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.006.029,00
 • Diğer Borçlar 7.468.459,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.468.459,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.499.446,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 783.651,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.003.104,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.003.104,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.317.817,00
 • ARA TOPLAM 1.623.494.591,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.585.433.378,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.882.945.011,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.026.562,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.026.562,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 700.461.805,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.208.927.969,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.835.045.267,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.057.866.709,00
 • Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 477.250.534,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.570.421.199,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.570.421.199,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -335.249,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -550.102.233,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -550.102.233,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.284.694,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.030.737.732,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 457.511.801,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.777.178.558,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.043.973.236,00

Kredi Hesaplama