FİNANS

naturel enerji - naten - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.616.670.632,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 461.177.085,00
 • Finansal Yatırımlar 218.601.044,00
 • Ticari Alacaklar 816.927.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 816.927.019,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.206.650,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.206.650,00
 • Türev Araçlar 10.837.403,00
 • Stoklar 9.117.350,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.018.369,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.549.261,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 61.236.451,00
 • ARA TOPLAM 1.616.670.632,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.387.530.046,00
 • Finansal Yatırımlar 1.677.773.463,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.595.858,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.595.858,00
 • Türev Araçlar 34.194.728,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 509.524.979,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.157.463.286,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.082.867,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 218.125,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.676.740,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.004.200.678,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.852.266.333,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 205.593.898,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 356.526.372,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 449.238.655,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 449.238.655,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.950.966,00
 • Diğer Borçlar 757.082.601,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 757.082.601,00
 • Türev Araçlar 3.397.982,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 55.538.465,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.938.108,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.589.969,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.589.969,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.306.399,00
 • ARA TOPLAM 1.852.266.333,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.337.213.735,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.101.378.651,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 429.975,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 997.744,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 997.744,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 234.407.365,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.189.480.068,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.814.720.610,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.621.084.395,00
 • Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 477.250.534,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.149.109.063,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.149.109.063,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 399.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -312.501.352,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -312.501.352,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.288.403,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 845.088.977,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 377.621.933,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.193.636.215,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.004.200.678,00

Kredi Hesaplama