FİNANS

net holding - nthol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.949.666.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.283.169.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 146.509.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 146.507.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.638.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 89.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.549.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 164.695.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 106.113.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 206.527.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.015.000,00
 • ARA TOPLAM 1.949.666.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 25.995.284.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.384.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.329.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.498.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.831.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.129.610.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.448.758.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.936.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 626.640.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.286.697.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.754.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 27.944.950.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.920.909.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 271.313.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.396.669.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 725.384.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 96.632.000,00
 • Diğer Borçlar 100.040.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.068.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96.972.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.319.562.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.125.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.184.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.670.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.920.909.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.708.088.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.828.737.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.668.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 23.340.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.935.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.036.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.036.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.836.372.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.628.997.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.315.953.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.117.944.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 563.876.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.913.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -53.739.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.811.567.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.811.567.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.127.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 453.249.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 453.249.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 284.778.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.927.241.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -26.153.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.198.009.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 27.944.950.000,00

Kredi Hesaplama