FİNANS

net holding - nthol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.405.270.111,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 954.176.010,00
 • Finansal Yatırımlar 457.972,00
 • Ticari Alacaklar 222.365.390,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 87.244,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 222.278.146,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.301.070,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 71.869,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.229.201,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 66.859.828,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.619.399,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.613.787,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.876.655,00
 • ARA TOPLAM 1.405.270.111,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.544.060.929,00
 • Finansal Yatırımlar 2.383.501,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.470.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.535.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.934.128,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 204.764.598,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.150.117.203,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.071.632.950,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.566.754,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 275.204.570,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 320.914.609,00
 • Diğer Duran Varlıklar 21.026.547,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.949.331.040,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.241.278.426,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.972.321,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.280.296.211,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 467.792.817,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 467.792.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.393.356,00
 • Diğer Borçlar 32.598.232,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.930.872,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.667.360,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 334.309.658,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.102.665,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.813.166,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.333.881,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 479.285,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.241.278.426,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.133.374.471,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.028.771.031,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.205.371,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 14.124.706,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.874,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.939.517,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.939.517,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.077.327.972,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.374.652.897,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.574.678.143,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.833.710.591,00
 • Ödenmiş Sermaye 563.875.937,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.912.684,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -53.739.327,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.606.100.062,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.606.100.062,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.240.667,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 477.623.258,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 477.623.258,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 267.135.872,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.888.687.656,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -90.739.748,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 740.967.552,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.949.331.040,00

Kredi Hesaplama