FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

net holding - nthol - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.778.903.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.212.487.000,00
 • Finansal Yatırımlar 763.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 114.753.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.146.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 102.607.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 248.042.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.761.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.281.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 345.220.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 242.806.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 461.602.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 153.230.000,00
 • ARA TOPLAM 2.778.903.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 64.126.698.000,00
 • Finansal Yatırımlar 18.343.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.080.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.399.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.681.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15.246.514.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.769.727.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 462.353.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.057.173.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 562.062.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.343.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 66.905.601.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.773.814.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 453.995.000,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.050.402.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.664.139.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 241.901.000,00
 • Diğer Borçlar 531.199.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 168.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 531.031.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.721.023.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.211.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 101.944.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 101.357.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 587.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.773.814.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.027.993.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.357.024.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 1.389.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.271.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 562.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.322.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.322.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.628.425.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.801.807.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 42.103.794.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.295.556.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 563.876.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.589.507.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 1.213.445.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -275.729.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.079.502.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.079.502.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.006.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -283.345.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -283.345.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.440.137.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.180.325.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 214.728.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.808.238.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 66.905.601.000,00