FİNANS

net holding - nthol - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.869.964.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.877.026.000,00
 • Finansal Yatırımlar 642.000,00
 • Ticari Alacaklar 123.742.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.252.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 121.490.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.121.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 91.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.030.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 317.856.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 135.431.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 324.183.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.963.000,00
 • ARA TOPLAM 2.869.964.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 26.862.813.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.384.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.644.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.017.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.627.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.116.818.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.940.331.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 185.502.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.021.672.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.303.305.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 31.530.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 29.732.777.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.280.267.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 376.898.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.623.818.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.246.716.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.095.000,00
 • Diğer Borçlar 311.525.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 927.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 310.598.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.490.022.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.800.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 69.393.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 68.890.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 503.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.280.267.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.783.259.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.956.131.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 32.427.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.416.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.778.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.778.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.770.507.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.063.526.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.669.251.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.378.369.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 563.876.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.913.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -53.739.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.706.636.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.706.636.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.281.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 616.129.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 616.129.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 295.877.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.075.297.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 28.267.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.290.882.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 29.732.777.000,00

Kredi Hesaplama