FİNANS

net holding - nthol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.347.159.517,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 772.363.927,00
 • Finansal Yatırımlar 509.443,00
 • Ticari Alacaklar 200.274.096,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 200.274.096,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.280.724,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 80.221,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.200.503,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 126.704.308,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.043.511,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 134.327.039,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.656.469,00
 • ARA TOPLAM 1.347.159.517,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.261.232.602,00
 • Finansal Yatırımlar 2.383.501,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.688.650,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.244.792,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.443.858,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 259.559.127,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.140.642.942,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.634.579.878,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 132.032.746,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 377.500.111,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 332.504.542,00
 • Diğer Duran Varlıklar 25.949.312,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.608.392.119,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.054.174.980,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.362.780,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.325.717.755,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 824.592.901,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 890.529,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 823.702.372,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.347.890,00
 • Diğer Borçlar 67.577.986,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.274.911,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 45.303.075,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 697.758.060,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.950.766,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.866.842,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.281.704,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 585.138,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.054.174.980,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.022.540.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.890.746.415,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.580.951,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 20.388.682,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.660.441,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.474.459,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.474.459,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.074.689.912,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.076.715.840,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.531.676.279,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.776.986.322,00
 • Ödenmiş Sermaye 563.875.937,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.912.684,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -53.739.327,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.550.039.186,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.550.039.186,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.119.419,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 593.172.268,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 593.172.268,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 267.135.872,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.953.496.253,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -271.760.748,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 754.689.957,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.608.392.119,00

Kredi Hesaplama