FİNANS

nuh cimento - nuhcm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 984.501.474,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 139.494.640,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 377.437.796,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.249,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 377.419.547,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.065.957,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.065.957,00
 • Türev Araçlar 90.583,00
 • Stoklar 246.415.367,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 152.872.155,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 248.339,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.876.637,00
 • ARA TOPLAM 984.501.474,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.566.314.402,00
 • Finansal Yatırımlar 361.833.818,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.839.084,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.839.084,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 198.223.071,00
 • Maddi Duran Varlıklar 737.487.756,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.452.825,00
 • - Şerefiye 17.348.274,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.104.551,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.947.590,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 166.033.834,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.556.172,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.550.815.876,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 399.216.477,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 38.041.970,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.651.785,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 215.132.403,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 215.132.403,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.568.909,00
 • Diğer Borçlar 19.127.289,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.127.289,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.689.433,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.356.841,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.550.431,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.643.354,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.907.077,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.749.201,00
 • ARA TOPLAM 399.216.477,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.353.024,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.032.830,00
 • Banka Kredileri 121.777.857,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.254.973,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 62.788.156,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.142.820,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.645.336,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.532.038,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 613.569.501,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.937.246.375,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.937.245.836,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.213.600,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.338.145,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.077.094,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.545.522,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.545.522,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 468.928.755,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 780.137.934,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 471.550.308,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 539,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.550.815.876,00

NUH CIMENTO Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama