FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

nuh cimento - nuhcm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.387.749.469,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.105.703.887,00
 • Finansal Yatırımlar 79.615.426,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.670.894.404,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.077.828,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.666.816.576,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 114.386.626,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 114.386.626,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.076.432.921,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 235.911.273,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 104.804.932,00
 • ARA TOPLAM 6.387.749.469,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 14.812.709.582,00
 • Finansal Yatırımlar 3.195.131.233,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.741.011,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.741.011,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.923.099.913,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.868.126.723,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 315.783.280,00
 • - Şerefiye 54.030.296,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.752.984,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 148.450.346,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.250.536.712,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.257.213,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 21.200.459.051,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.161.167.413,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 507.965.487,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 510.810.730,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.657.145,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.274.813.117,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.274.813.117,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 142.883.500,00
 • Diğer Borçlar 183.766.094,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 183.766.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 233.309.135,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 194.620.661,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 112.983.909,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 87.445.202,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.538.707,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.780,00
 • ARA TOPLAM 3.161.167.413,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.592.591.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.696.238.150,00
 • Banka Kredileri 1.641.312.112,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.926.038,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 215.585.170,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 179.134.304,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 36.450.866,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.680.768.677,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.753.759.410,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 14.446.699.641,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.446.698.298,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.213.600,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.742.139.501,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.539.805.207,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -94.257.471,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -94.257.471,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.414.357.644,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.492.126.531,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 108.055.815,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.343,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 21.200.459.051,00