FİNANS

nuh cimento - nuhcm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.028.484.256,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 668.780.282,00
 • Finansal Yatırımlar 11.119.620,00
 • Ticari Alacaklar 789.940.513,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.529,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 789.926.984,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.111.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 58.111.891,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.048.700.421,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 173.375.555,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 278.455.974,00
 • ARA TOPLAM 3.028.484.256,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.487.309.735,00
 • Finansal Yatırımlar 860.676.348,00
 • Ticari Alacaklar 155.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 155.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.441.364,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.441.364,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 168.938.079,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.138.757.893,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.840.703,00
 • - Şerefiye 17.348.274,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.492.429,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.380.713,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 162.242.593,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.306.520,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.515.793.991,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.542.328.575,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 623.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.112.252,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.068.842,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 567.203.335,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 567.203.335,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.318.689,00
 • Diğer Borçlar 43.378.323,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.378.323,00
 • Türev Araçlar 2.602.664,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 99.939.680,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 110.060.420,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.720.918,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.883.542,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.837.376,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 992.294,00
 • ARA TOPLAM 1.542.328.575,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 778.064.670,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 609.881.241,00
 • Banka Kredileri 567.974.714,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41.906.527,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 135.760.360,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 128.792.886,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.967.474,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.423.069,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.320.393.245,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.195.400.746,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.195.394.841,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.213.600,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.338.145,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 377.239.207,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.592.300,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.592.300,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 507.442.694,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.061.092.371,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.060.068.824,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.905,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.515.793.991,00

Kredi Hesaplama