FİNANS

nuh cimento - nuhcm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.173.244.561,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 585.455.012,00
 • Finansal Yatırımlar 71.519.214,00
 • Ticari Alacaklar 1.087.912.124,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.087.912.124,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 148.891.638,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.891.638,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.006.830.965,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 99.325.595,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.926.495,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 171.383.518,00
 • ARA TOPLAM 3.173.244.561,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.085.934.987,00
 • Finansal Yatırımlar 1.731.358.374,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.520.584,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.520.584,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 185.933.425,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.361.939.354,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.493.743,00
 • - Şerefiye 17.348.274,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.145.469,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.012.093,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 640.485.516,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.577.761,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.259.179.548,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.940.179.150,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 567.148.206,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 412.392.489,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.174.046,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 561.053.737,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 561.053.737,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 50.998.779,00
 • Diğer Borçlar 54.086.346,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.086.346,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 127.011.852,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 87.859.325,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 55.010.446,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 35.389.038,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.621.408,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.617.970,00
 • ARA TOPLAM 1.940.179.150,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 467.412.295,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 259.279.656,00
 • Banka Kredileri 215.478.143,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.801.513,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 151.885.314,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 138.287.254,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13.598.060,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 56.247.325,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.407.591.445,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.851.588.103,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.851.583.191,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.213.600,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.338.145,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.277.035.492,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -70.580.643,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -70.580.643,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 677.485.215,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.286.687.528,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 420.823.211,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.912,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.259.179.548,00

Kredi Hesaplama