FİNANS

oncosem onkolojik sistemler - oncsm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 175.965.966,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 59.512.158,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 50.689.907,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.689.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 51.981.351,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.307.488,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.563.969,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.911.093,00
 • ARA TOPLAM 175.965.966,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 54.085.393,00
 • Finansal Yatırımlar 386.370,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.985,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.985,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.965.786,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 891.613,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.823.737,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.110.765,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 230.051.359,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.560.805,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.448.105,00
 • - Banka Kredileri 13.381.957,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.980.729,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.797.436,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.797.436,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.241.972,00
 • Diğer Borçlar 2.705.987,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.488.868,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.217.119,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.898.518,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.883.223,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.303.428,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 677.300,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.626.128,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 301.407,00
 • ARA TOPLAM 54.560.805,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.465.878,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.741.406,00
 • Banka Kredileri 951.802,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 789.604,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.093.455,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.093.455,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 631.017,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.026.683,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 171.024.676,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 171.024.676,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.850.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -20.810.112,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.076.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 419.086,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 419.086,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 419.086,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 72.278.187,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.724.534,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.486.481,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 230.051.359,00

Kredi Hesaplama