FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

oncosem onkolojik sistemler - oncsm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 195.212.736,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 58.544.213,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 54.413.226,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.413.226,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.638.831,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.187.694,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.257.097,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 171.675,00
 • ARA TOPLAM 195.212.736,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 143.095.836,00
 • Finansal Yatırımlar 1.847.463,00
 • Ticari Alacaklar 122.955,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 122.955,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 114.954.525,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.852.394,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.094.098,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.033.909,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 338.308.572,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.575.852,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.597.073,00
 • - Banka Kredileri 58.312.841,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.428.598,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.880.223,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.880.223,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.387.471,00
 • Diğer Borçlar 831.127,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 65.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 766.127,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.785.342,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.742.403,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 904.086,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.838.317,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 923.615,00
 • ARA TOPLAM 90.575.852,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.029.851,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.341.821,00
 • Banka Kredileri 1.010.590,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 331.231,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.612.755,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.612.755,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.075.275,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.605.703,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 231.702.869,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.702.869,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.850.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 51.930.103,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 95.908.368,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.328.816,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.328.816,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.328.816,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 135.876.793,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.277.422,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -79.811.001,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 338.308.572,00