FİNANS

otokar - otkar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.611.915.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.671.457.000,00
 • Finansal Yatırımlar 60.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.159.008.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.631.795.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.527.213.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 906.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 2.450.000,00
 • Stoklar 3.869.853.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 123.213.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 725.028.000,00
 • ARA TOPLAM 10.611.915.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.540.460.000,00
 • Finansal Yatırımlar 11.431.000,00
 • Ticari Alacaklar 731.962.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 731.962.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.257.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 241.054.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 723.360.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.234.061.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.265.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 437.650.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 43.472.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.152.375.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.997.901.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.137.400.000,00
 • - Banka Kredileri 5.106.361.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.109.411.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.217.223.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 220.240.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.996.983.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 197.429.000,00
 • Diğer Borçlar 27.863.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 735.797.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 49.288.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 686.509.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.492.000,00
 • ARA TOPLAM 9.997.901.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.051.494.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.300.613.000,00
 • Banka Kredileri 1.252.064.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.549.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 314.077.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 314.077.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.049.395.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.102.980.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.102.980.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 52.743.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -139.244.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -139.244.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -139.244.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -216.453.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -216.453.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 183.398.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 959.418.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.239.118.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.152.375.000,00

Kredi Hesaplama