FİNANS

otokar - otkar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.327.863.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 568.227.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.935.251.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 733.785.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.201.466.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.624.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.548.642.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.134.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 217.985.000,00
 • ARA TOPLAM 5.327.863.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.975.738.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.147.000,00
 • Ticari Alacaklar 781.906.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 781.906.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.801.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 222.906.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 482.647.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 873.037.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 144.158.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 391.968.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 34.259.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.303.601.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.231.428.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.044.133.000,00
 • - Banka Kredileri 1.020.351.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 590.548.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.324.499.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 46.360.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.278.139.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.301.000,00
 • Diğer Borçlar 98.555.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.197.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 140.827.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 497.567.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.354.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 460.213.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.981.000,00
 • ARA TOPLAM 4.231.428.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.511.732.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.901.150.000,00
 • Banka Kredileri 1.863.953.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.197.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 144.705.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 144.705.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.743.160.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.560.441.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.560.441.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 52.743.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.596.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.596.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.596.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -184.311.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -184.311.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 183.398.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 959.418.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 542.789.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.303.601.000,00

Kredi Hesaplama