FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

otokar - otkar - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.092.387.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.835.775.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.560.713.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.314.735.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.245.978.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.254.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.430.298.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 168.667.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.092.680.000,00
 • ARA TOPLAM 24.092.387.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.392.290.000,00
 • Finansal Yatırımlar 28.687.000,00
 • Ticari Alacaklar 492.092.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.092.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.941.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 85.357.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.996.901.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.873.713.000,00
 • - Şerefiye 45.257.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.828.456.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.511.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 778.378.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 32.484.677.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.908.042.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.997.797.000,00
 • - Banka Kredileri 12.939.189.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 826.601.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 78.136.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.098.863.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 556.649.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.542.214.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 410.203.000,00
 • Diğer Borçlar 35.296.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 25.853.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.069.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.652.472.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 109.137.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.543.335.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 63.523.000,00
 • ARA TOPLAM 20.908.042.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.273.492.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.308.095.000,00
 • Banka Kredileri 716.426.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 1.500.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 91.669.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 335.003.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 335.003.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.181.534.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.303.143.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.303.143.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.195.090.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -334.420.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -334.420.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -334.420.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -790.194.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -790.194.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 955.136.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.189.569.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.967.962.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 32.484.677.000,00

Kredi Hesaplama