FİNANS

pc iletisim medya - pcilt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 761.987.772,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 109.726.675,00
 • Finansal Yatırımlar 6.400.000,00
 • Ticari Alacaklar 557.359.274,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.136.833,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 551.222.441,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.004.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.120.928,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.884.071,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.050.093,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.446.731,00
 • ARA TOPLAM 761.987.772,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 228.650.214,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.060.662,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.060.662,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 142.620.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.758.905,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.507.608,00
 • - Şerefiye 57.690.377,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 817.231,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 747.256,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 747.256,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 990.637.986,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 677.642.819,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.900.222,00
 • - Banka Kredileri 1.235.138,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 606.337.582,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 606.337.582,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.423.168,00
 • Diğer Borçlar 35.697.914,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 86.466,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.611.448,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.936.494,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.612.033,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.735.406,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.325.557,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 409.849,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 677.642.819,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.494.844,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.026.260,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.026.260,00
 • Ticari Borçlar 171.715,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 171.715,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.482.400,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.036.017,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.317.896,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.317.896,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.460.556,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 715.137.663,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 275.500.323,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 268.889.675,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -32.835.299,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 84.575.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.394.620,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.394.620,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.394.620,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.954.300,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.985.362,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 126.604.932,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.610.648,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 990.637.986,00

Kredi Hesaplama