FİNANS

pc iletisim medya - pcilt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 650.533.962,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 109.376.838,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 468.281.877,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.747.570,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 456.534.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.340.272,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 191.427,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.148.845,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.746.641,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.788.334,00
 • ARA TOPLAM 650.533.962,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 183.184.803,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.000.864,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.000.864,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 116.475.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.809.838,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.894.833,00
 • - Şerefiye 39.151.869,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 742.964,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.847.558,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 132.173,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.715.385,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 833.718.765,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 557.497.457,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.356.010,00
 • - Banka Kredileri 2.375.911,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 507.907.829,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 507.907.829,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.146.127,00
 • Diğer Borçlar 25.635.071,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.321,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.626.750,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.958.233,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.639.720,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.854.467,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.319.377,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 535.090,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 557.497.457,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.547.811,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.853.024,00
 • Banka Kredileri 222.004,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.631.020,00
 • Ticari Borçlar 41.266.610,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.266.610,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.064.698,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.630.154,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.630.154,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.733.325,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 627.045.268,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 206.673.497,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 202.281.794,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -32.835.299,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 84.575.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -718.336,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -718.336,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -718.336,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.788.074,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 47.151.588,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 56.320.767,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.391.703,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 833.718.765,00

Kredi Hesaplama