FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pc iletisim medya - pcilt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.796.002.558,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 526.751.824,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.085.419.022,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.115.715,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.063.303.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.269.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.809,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.253.322,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.624.898,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 579.440,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.358.243,00
 • ARA TOPLAM 1.796.002.558,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 610.944.730,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 360.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.221.087,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.774.517,00
 • - Şerefiye 174.301.730,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.472.787,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.182.677,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.182.677,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.406.947.288,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.571.778.838,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.577.121,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.246.955.868,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.246.955.868,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.295.616,00
 • Diğer Borçlar 117.430.499,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.541.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 108.889.116,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 148.097.694,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.040.806,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.274.593,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.864.736,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 409.857,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.571.778.838,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.113.617,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.973.943,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.973.943,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.233.672,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.783.382,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.541.260,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.541.260,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.581.360,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.606.892.455,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 800.054.833,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 794.915.243,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 116.880.449,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 259.997.792,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.308.358,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.308.358,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.308.358,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.774.960,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.683.880,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 309.882.990,00
 • Diğer Yedekler 3.530,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.139.590,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.406.947.288,00