FİNANS

penguen gida - pengd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 298.161.257,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.524.249,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 88.487.210,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.618,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 88.465.592,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.281.120,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.276.120,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 122.893.199,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.571.128,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.404.351,00
 • ARA TOPLAM 298.161.257,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 591.471.193,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.190.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 554.987.184,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.960,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 889.632.450,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.729.441,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.680.984,00
 • - Banka Kredileri 89.680.984,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.407.751,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.689.981,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 60.329.151,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.329.151,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.498.847,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.222.015,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.309.720,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.490.804,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.189.333,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 301.471,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 790.169,00
 • ARA TOPLAM 191.729.441,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.099.950,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.836.595,00
 • Banka Kredileri 3.198.019,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.638.576,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.641.023,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.641.023,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.622.332,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 257.829.391,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 631.803.059,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 631.805.358,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.412.213,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.540.857,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 428.384.991,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 428.384.991,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.517.951,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 110.959,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.749.373,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.105.711,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.299,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 889.632.450,00

Kredi Hesaplama