FİNANS

penta teknoloji urunleri dagitim - penta - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.752.236.280,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 678.742.950,00
 • Finansal Yatırımlar 19.321.243,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 19.321.243,00
 • Ticari Alacaklar 2.783.828.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.332.495,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.780.496.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 659.733,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 659.733,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.253.136.794,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.050.716,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 413.802,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.082.432,00
 • ARA TOPLAM 4.752.236.280,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 139.225.882,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.264.914,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.796.621,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.327.689,00
 • - Şerefiye 37.058.844,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.268.845,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.065.300,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.891.462.162,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.252.831.744,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.712.396,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.552.702.700,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 483.800,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.552.218.900,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.915.340,00
 • Diğer Borçlar 528.808.806,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 528.588.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 220.409,00
 • Türev Araçlar 1.803.362,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 77.993.432,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.406.712,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.406.712,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.276.770,00
 • ARA TOPLAM 3.252.831.744,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.285.922,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.926.245,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.926.245,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.359.677,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.445.077,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.914.600,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.306.117.666,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.585.344.496,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.585.344.496,00
 • Ödenmiş Sermaye 393.516.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 939.901.474,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.170.003,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.170.003,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 941.071.477,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.880.245,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 125.737.943,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.308.834,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.891.462.162,00

Kredi Hesaplama