FİNANS

penta teknoloji urunleri dagitim - penta - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.115.848.581,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.484.523,00
 • Finansal Yatırımlar 16.661.400,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 16.661.400,00
 • Ticari Alacaklar 2.057.542.511,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.000.569,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.053.541.942,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 198.220,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 198.220,00
 • Türev Araçlar 454.290,00
 • Stoklar 922.670.660,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.959.600,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.053.187,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 824.190,00
 • ARA TOPLAM 3.115.848.581,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 99.213.006,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.970.994,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.493.422,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.645.334,00
 • - Şerefiye 32.249.673,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.395.661,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.240.018,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.215.061.587,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.975.259.421,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.652.671,00
 • - Banka Kredileri 44.393.750,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.233.118.880,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.966.847,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.227.152.033,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.358.489,00
 • Diğer Borçlar 559.954.682,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 559.755.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 199.537,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 76.171.689,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.475.769,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.475.769,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.159.236,00
 • ARA TOPLAM 1.975.259.421,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.414.451,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.829.657,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.829.657,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.584.794,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.586.058,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.998.736,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.002.673.872,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.212.387.715,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.212.387.715,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.724.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 372.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 749.817.517,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.170.003,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.170.003,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 750.987.520,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.880.245,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.849.466,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.116.487,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.215.061.587,00

Kredi Hesaplama