FİNANS

penta teknoloji urunleri dagitim - penta - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.557.917.830,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 251.019.627,00
 • Finansal Yatırımlar 18.518.700,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 18.518.700,00
 • Ticari Alacaklar 2.204.495.937,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.613.306,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.197.882.631,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 222.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 222.891,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.000.311.673,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.585.702,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 78.936.107,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 827.193,00
 • ARA TOPLAM 3.557.917.830,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 121.833.731,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.190.707,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.604.805,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.374.822,00
 • - Şerefiye 35.844.648,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.530.174,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.816.592,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.679.751.561,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.275.522.596,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.956.624,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.429.816.449,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.438.026,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.423.378.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.118.004,00
 • Diğer Borçlar 622.906.104,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 622.490.637,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 415.467,00
 • Türev Araçlar 947.361,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 135.230.270,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.954.493,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.954.493,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.171.274,00
 • ARA TOPLAM 2.275.522.596,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.800.885,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.932.446,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.932.446,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.868.439,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.423.951,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.444.488,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.305.323.481,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.374.428.080,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.374.428.080,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.724.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 372.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 888.616.793,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.170.003,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.170.003,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 889.786.796,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.880.245,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.849.466,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.357.576,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.679.751.561,00

Kredi Hesaplama