pinar su - pinsu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 119.673.535,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.892.196,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 59.251.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.096.492,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.155.208,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.461.144,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.461.144,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 21.656.203,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.042.070,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.101,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.385.570,00
 • ARA TOPLAM 113.739.984,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.933.551,00
 • DURAN VARLIKLAR 258.247.094,00
 • Finansal Yatırımlar 10.763.552,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 209.571.384,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.382.005,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.382.005,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.542.214,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.542.214,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 377.920.629,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 262.220.031,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 117.339.084,00
 • - Banka Kredileri 117.339.084,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.273.519,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.615.539,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.660.173,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.574.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.085.491,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.281.659,00
 • Diğer Borçlar 20.881.197,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.436.839,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.444.358,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.278.193,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.506.206,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 368.712,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.137.494,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 262.220.031,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.205.534,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 73.842.987,00
 • Banka Kredileri 48.269.571,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.573.416,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.393.974,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.393.974,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.968.573,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 347.425.565,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 30.495.064,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.495.064,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 88.239,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 78.154.392,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 70.838.563,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.221.606,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -85.352.410,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -23.051.388,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 377.920.629,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.